logo
SRC Deneme Sınavı 2
1.
Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki ilkelerin yitirilmesi
Soru Açıklaması
2.
Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?
Doğru Cevap: "C" 4.00
Soru Açıklaması
3.
Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?
Doğru Cevap: "C" Motorun gücü azalır.
Soru Açıklaması
4.
Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
Doğru Cevap: "B" Düzensiz, tekleyerek
Soru Açıklaması
5.
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Doğru Cevap: "B" Kızdırma bujisi lambasının
Soru Açıklaması
6.
Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yaralı en üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır
Soru Açıklaması
7.
Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?
Doğru Cevap: "C" Beyinde hasar sonucu olan kanama
Soru Açıklaması
8.
Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır
Soru Açıklaması
9.
Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.
Soru Açıklaması
10.
Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
Soru Açıklaması
logo
SRC Deneme Sınavı 2
11.
Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister?
Doğru Cevap: "C" Göndericiden
Soru Açıklaması
12.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşebbüs
Soru Açıklaması
13.
Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
Doğru Cevap: "B" Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’ nin sağladığı avantajlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Esneklik Karmaşıklık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
Doğru Cevap: "A" 1/500
Soru Açıklaması
16.
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü
Soru Açıklaması
17.
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını BİLE BİLE SÜREKLİ KORNA ÇALARAK, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sabır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uykunun gelmesi
Soru Açıklaması
19.
Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?
Doğru Cevap: "A" İçsel denetim (kontrol) odağı algısı
Soru Açıklaması
20.
Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
Doğru Cevap: "B" Oto-kontrol
Soru Açıklaması
logo
SRC Deneme Sınavı 2
21.
Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen BİRİNCİ DEFA sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alınır
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki araca arkadan çarpma
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?
Doğru Cevap: "D" Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?
Doğru Cevap: "B" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
25.
Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karayolları Trafik Kanunu
Soru Açıklaması
26.
“Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boşluk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde
Soru Açıklaması
27.
Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ticaret Kanunu
Soru Açıklaması
28.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
29.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Eskiyen trafik işaret levhalarını değiştirmek
Soru Açıklaması
30.
Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı içerisindedir?
Doğru Cevap: "C" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru Açıklaması
logo
SRC Deneme Sınavı 2
31.
“88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
32.
Hızı 110 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 55 Metre
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Açılabilir tavan
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kapı içi barları
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Silecekler
Soru Açıklaması
36.
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Duraklama
Soru Açıklaması
37.
Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?
Doğru Cevap: "A" Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?
Doğru Cevap: "B" Hava basınçları sabit kalır
Soru Açıklaması
39.
Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evraklar bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır.

Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kasko poliçesi
Soru Açıklaması
40.
İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İş yerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.