• SRC 5 Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

SRC 5 Belgesi ( ADR ) Nedir?

SRC 5 Belgesi ( ADR ), Doğaya, insanlara veya hayvanlara zarar verebilecek tehlikeli madde içeren yüklerin taşımacılığını yapan sürücülerin almakta yükümlü olduğu SRC tipi belgedir. Amaç çevreye verilen zararın en aza indirilmesidir.

SRC 5 Belgesini Kimler Almalıdır?

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı ve ADR yönetmeliklerine göre SRC 5 belgesini ( ADR ) şu kişiler almalıdır;

 • Çevreye, doğaya veya insanlara zarar verebilecek nitelikteki taşıtların sürücüleri ve
 • Tehlikeli madde bulunan ortamlarda kullanılan taşıtların sürücüleri almalıdır.

SRC 5 Belgesi ( ADR ) Alma Şartları Nelerdir?

SRC 5 Belgesini alabilmek için SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca SRC 5 ( ADR ) belgesi için yapılan 19 saatlik eğitimi tamamlamış olmanız ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yaptığı Mesleki Yeterlilik sınavından 60 puan almanız gerekmektedir.

SRC 5 Belgesi ( ADR ) İçin Gerekli Evraklar?

 • SRC 3 veya SRC 4 belgesinin fotokopisi.
 • 1 Adet vesikalık fotoğraf.
 • Ehliyetinizin fotokopisi.
 • Diplomanızın fotokopisi.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

SRC 5 ( ADR ) Belgesi Eğitimi Kaç Saat Sürüyor? İçerikleri Nelerdir?

SRC 5 ( ADR ) belgesi eğitimi minimum 19 saat sürmektedir. İlgili ders eğitimlerinin konu başlıklarını ise aşağıda bulabilirsiniz;

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
 • Başlıca tehlike türleri
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
 • Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)
 • Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)
YORUMLAR