logo
7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları
1.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru Açıklaması
3.
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Soru Açıklaması
4.
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru Açıklaması
5.
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Soru Açıklaması
6.
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Şah damarı
Soru Açıklaması
7.
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Doğru Cevap: "B" Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru Açıklaması
8.
I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
9.
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

Doğru Cevap: "C" Ön kol kemiği kırığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Soru Açıklaması
logo
7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları
11.
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "D" Yüzeysel solunum
Soru Açıklaması
12.
Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
13.
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru Açıklaması
15.
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ayırıcı
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A)

B)

C)

D)

 
Doğru Cevap: "C" C şıkkı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A)

B)

C)

D)
Doğru Cevap: "B" B şıkkı
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Park yapan aracın çekileceğini
Soru Açıklaması
20.
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir.
Soru Açıklaması
logo
7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları
21.
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
22.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 2 - 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "C" Organ nakil araçları
Soru Açıklaması
26.
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
28.
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
29.
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru Açıklaması
logo
7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları
31.
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
32.
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Mali sorumluluk sigortasının
Soru Açıklaması
33.
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
34.
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakıt tasarrufu sağlamak
Soru Açıklaması
37.
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
Doğru Cevap: "D" Sıkıştırma
Soru Açıklaması
38.
Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" El freninin çekili olduğunu
Soru Açıklaması
39.
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru Açıklaması
40.
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
Doğru Cevap: "B" Termostatın
Soru Açıklaması
logo
7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları
41.
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
Soru Açıklaması
42.
I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
43.
Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A)

B)

C)

D)
Doğru Cevap: "A" A şıkkı
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru Açıklaması
45.
Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
47.
Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.
Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Feragat ve fedakârlık
Soru Açıklaması
48.
Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" empati
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "C" Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kurallarına riayet edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.