logo
6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
1.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

Doğru Cevap: "A" Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
Soru Açıklaması
2.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
Doğru Cevap: "A" K1
Soru Açıklaması
3.
“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.”
Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
Doğru Cevap: "A" 5 - 1
Soru Açıklaması
4.

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulur.
Soru Açıklaması
5.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
Soru Açıklaması
6.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

Doğru Cevap: "D" Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçü”dür?

Doğru Cevap: "C" Gabari
Soru Açıklaması
8.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar izin alınmak suretiyle yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilebilir.
Soru Açıklaması
9.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

Doğru Cevap: "A" Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar,
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
11.

Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIR’ların Türk gümrük bölgesinde güzergah katetme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir?

Doğru Cevap: "C" 144 saat
Soru Açıklaması
12.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Suça müsamaha ve yardım
Soru Açıklaması
13.

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine göre " Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı" tanımı aşağıdakileren hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Yeşil hat
Soru Açıklaması
14.

TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

Doğru Cevap: "B" TIR Karnesi
Soru Açıklaması
15.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

Doğru Cevap: "A" Taşıtın kasko değeri
Soru Açıklaması
16.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, alıkonulan araçlarla ilgili olarak hangi süre içinde aracın değeri kadar teminat gösterilmesi durumunda araç sahibine iade edilir?

Doğru Cevap: "B" 30 gün
Soru Açıklaması
17.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

Doğru Cevap: "C" İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?

Doğru Cevap: "B" Sınıf 3
Soru Açıklaması
19.

Hangi evrakta taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?

Doğru Cevap: "B" Kaza/ Acil Durum Talimatında
Soru Açıklaması
20.

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

Doğru Cevap: "C" Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları.
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
21.

CMR Sözleşmesi'ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?

Doğru Cevap: "D" Hareket ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumludur
Soru Açıklaması
22.

Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

Doğru Cevap: "B" Yükle beraber gider ve alıcıya verilir.
Soru Açıklaması
23.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap: "D" Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
Soru Açıklaması
24.

Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde; uğradığı zıya ve hasardan mesuldür. Bu doğrultuda taşıyıcı hangi durumlarda mesuliyetten kurtulmaz?

Doğru Cevap: "D" Araç sürücüsünün hatalarından
Soru Açıklaması
25.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre geçişler geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır.Ancak bazı araçların sağından geçilebilir.Bu araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yolun ortasında giden tramvayların
Soru Açıklaması
26.

Kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Soldaki araçlar sağdakilere geçiş hakkı vermek zorundadır
Soru Açıklaması
27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
Soru Açıklaması
28.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile Minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksinede bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

Doğru Cevap: "C" Kamyon sürücüsü minibüse
Soru Açıklaması
29.
Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştı ?
Doğru Cevap: "C" Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye
Soru Açıklaması
30.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

Doğru Cevap: "C" Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak.
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
31.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
Soru Açıklaması
32.

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" İnerken ve çıkarken başı yukarıda
Soru Açıklaması
33.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

Doğru Cevap: "B" Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Gidilecek güzergahı belirler.
Soru Açıklaması
35.

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
Soru Açıklaması
36.

Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Siyasi haritalar
Soru Açıklaması
37.

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

Doğru Cevap: "B" Doğu
Soru Açıklaması
38.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre"Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

Doğru Cevap: "B" 30m/150m
Soru Açıklaması
39.

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
Soru Açıklaması
40.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalıdır
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 3 Sınavı
41.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

Doğru Cevap: "B" Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
Soru Açıklaması
42.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hata
Soru Açıklaması
43.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

Doğru Cevap: "B" Oto-kontrol
Soru Açıklaması
44.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

Doğru Cevap: "A" Hiçbir değişiklik olmaz
Soru Açıklaması
45.

"AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

Doğru Cevap: "A" 24 Saat
Soru Açıklaması
46.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

Doğru Cevap: "B" 90
Soru Açıklaması
47.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır haftalık istirahatini kullanmayan sürücü takip eden ikinci hafta kaç saat taşıt kullanabilir?
Doğru Cevap: "B" 34
Soru Açıklaması
48.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

Doğru Cevap: "D" Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
Soru Açıklaması
49.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

Doğru Cevap: "B" 15 km.
Soru Açıklaması
50.

Frigrofik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" 2,60 metre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.