logo
6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
1.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
Soru Açıklaması
2.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
Soru Açıklaması
3.
Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşagıdakilerden hangisi dogrudr
Doğru Cevap: "C" Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
Soru Açıklaması
4.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?

Doğru Cevap: "C" Hız sınırlarını % 30' u aşmak
Soru Açıklaması
6.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

Doğru Cevap: "D" Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra
Soru Açıklaması
7.

Yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
Soru Açıklaması
8.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir.
Soru Açıklaması
9.

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Taşıma hattı
Soru Açıklaması
10.

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Arızi
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
11.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" Yaş şartı aranmaz
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

Doğru Cevap: "D" D2 yetki belgesi
Soru Açıklaması
13.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

Doğru Cevap: "B" 10 dakika
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
Soru Açıklaması
15.

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

Doğru Cevap: "B" A, B, C olmak üzere 3 grup
Soru Açıklaması
16.

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

Doğru Cevap: "C" Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları.
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap: "C" Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

Doğru Cevap: "C" Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
Soru Açıklaması
19.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
Soru Açıklaması
20.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre geçişler geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır.Ancak bazı araçların sağından geçilebilir.Bu araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yolun ortasında giden tramvayların
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
21.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre"Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

Doğru Cevap: "B" 30m/150m
Soru Açıklaması
22.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

Doğru Cevap: "A" Dur anlamındadır, bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
Soru Açıklaması
23.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
Soru Açıklaması
24.

Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
Soru Açıklaması
25.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.
Soru Açıklaması
26.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
Soru Açıklaması
27.

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" İnerken ve çıkarken başı yukarıda
Soru Açıklaması
28.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

Doğru Cevap: "B" Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar
Soru Açıklaması
30.

Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

Doğru Cevap: "C" Sürücünün hata yapması engellenir.
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
31.

Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Fiziki haritalar
Soru Açıklaması
32.

Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

Doğru Cevap: "D" Batı
Soru Açıklaması
33.

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
Soru Açıklaması
34.

Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 6 kg
Soru Açıklaması
35.

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

Doğru Cevap: "A" İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
Soru Açıklaması
36.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

Doğru Cevap: "A" Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
Soru Açıklaması
37.

Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Aracı viraj dışına doğru iten güç
Soru Açıklaması
38.

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
Soru Açıklaması
39.

Aşağıdakilerden hangisi duygu re düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Duygu - Mutluluk
Soru Açıklaması
40.

Aşagıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "C" Duyum ve algının azalması.
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 2 Sınavı
41.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hata
Soru Açıklaması
42.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

Doğru Cevap: "B" Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
Soru Açıklaması
43.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

Doğru Cevap: "C" 3 Defa, 9 Saat
Soru Açıklaması
44.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?

Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
45.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

Doğru Cevap: "B" 90
Soru Açıklaması
46.

"AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

Doğru Cevap: "A" 24 Saat
Soru Açıklaması
47.

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şaft
Soru Açıklaması
48.

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir

Doğru Cevap: "C" Artı kutup, eksiye göre daha kalındır
Soru Açıklaması
49.

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Hız körlüğü
Soru Açıklaması
50.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.