logo
6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
1.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
Doğru Cevap: "B" D4
Soru Açıklaması
2.
Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştı ?
Doğru Cevap: "C" Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye
Soru Açıklaması
3.
“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.”
Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
Doğru Cevap: "A" 5 - 1
Soru Açıklaması
4.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
Doğru Cevap: "B" Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
Soru Açıklaması
5.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

Doğru Cevap: "D" Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra
Soru Açıklaması
6.

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Arızi
Soru Açıklaması
7.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

Doğru Cevap: "C" 19
Soru Açıklaması
8.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
Soru Açıklaması
10.

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Taşıma hattı
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
11.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
Soru Açıklaması
12.

Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Tarifesiz yolcu taşıma
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

Doğru Cevap: "A" Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
Soru Açıklaması
14.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitesinin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
15.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

Doğru Cevap: "C" TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
Soru Açıklaması
16.

Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 6 kg
Soru Açıklaması
17.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

Doğru Cevap: "A" Taşıtın kasko değeri
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Başka birinden destek alma
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap: "C" Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
Soru Açıklaması
20.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Doğru Cevap: "B" 8 iş günü içinde
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
21.

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulur.
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

Doğru Cevap: "C" Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların.
Soru Açıklaması
23.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

Doğru Cevap: "B" Araçta hava yastığı bulundurmak
Soru Açıklaması
25.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre"Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

Doğru Cevap: "B" 30m/150m
Soru Açıklaması
26.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

Doğru Cevap: "C" Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak.
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Araçların kaza yapmalarını engeller.
Soru Açıklaması
28.

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar
Soru Açıklaması
29.

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

Doğru Cevap: "A" Ölçek
Soru Açıklaması
30.

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

Doğru Cevap: "C" Kuzey
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
31.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.
Soru Açıklaması
32.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
Soru Açıklaması
33.

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" İnerken ve çıkarken başı yukarıda
Soru Açıklaması
34.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

Doğru Cevap: "B" Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
Soru Açıklaması
35.

Buzlu ya da karlı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır.
Soru Açıklaması
36.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
Soru Açıklaması
37.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

Doğru Cevap: "A" Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
Soru Açıklaması
38.

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
Soru Açıklaması
39.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalıdır
Soru Açıklaması
40.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

Doğru Cevap: "B" Sinirli ve sabırsız araç kullanmak
Soru Açıklaması
logo
6 Şubat 2016 SRC 1 Sınavı
41.

İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Davranış
Soru Açıklaması
42.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hata
Soru Açıklaması
43.

AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması
44.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?

Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
45.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

Doğru Cevap: "B" Oto-kontrol
Soru Açıklaması
46.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır haftalık istirahatini kullanmayan sürücü takip eden ikinci hafta kaç saat taşıt kullanabilir?
Doğru Cevap: "B" 34
Soru Açıklaması
47.

"AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

Doğru Cevap: "A" 24 Saat
Soru Açıklaması
48.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
49.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

Doğru Cevap: "D" Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler
Soru Açıklaması
50.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; M3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.