logo
29 Temmuz 2017 Ehliyet Trafik Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
2.

 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak

 • Trafik zabıtasının görev ve yetkilerini saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.


Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru Açıklaması
3.


Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi " tehlikeli viraj yön levhası " anlamındadır?

Doğru Cevap: "A" A ŞIKKI
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

Doğru Cevap: "B" B ŞIKKI
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Doğru Cevap: "D" D ŞIKKI
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi " taşıt trafiğine kapalı yol " anlamındadır? 

Doğru Cevap: "A" A ŞIKKI
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 

Doğru Cevap: "C" 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
Soru Açıklaması
9.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Taralı alana girilmez
Soru Açıklaması
10.
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında ---- metre, yerleşim yerlerinde----metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 150-30
Soru Açıklaması
logo
29 Temmuz 2017 Ehliyet Trafik Soruları
11.
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
12.
Otoyalda 120km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
13.
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
Soru Açıklaması
14.
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "A" Dar bir kavisle dönmesi
Soru Açıklaması
15.
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru Açıklaması
16.

 1. Ambulansa eskortluk yapmak

 2. Taşıt yolu üzerinde yer açmak

 3. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak


Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur  veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A" Yükseklik
Soru Açıklaması
20.

 1. Araç içinde savrulma

 2. Araçtan dışarı fırlama

 3. Ölüm ve yaralanmalarda artma


Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

 
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
29 Temmuz 2017 Ehliyet Trafik Soruları
21.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
Soru Açıklaması
22.
Kara Yolları Trafik Kanunu'na göre " C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE " sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
23.

 • Gereksiz yere korna çalınması

 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması

 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi


Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 
Doğru Cevap: "D" Gürültü kirliliğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.