logo
29 Temmuz 2017 Ehliyet Trafik Adabı Soruları
1.
Trafik adabı;    1. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
     1. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık haline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I yanlış II doğru
Soru Açıklaması
2.
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Yardımlaşma
Soru Açıklaması
3.
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamlarında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Doğru Cevap: "A" Sabır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak.
Soru Açıklaması
5.
Seyir halindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
Doğru Cevap: "B" Beden dilinin
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.