logo
29 Ağustos 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları
1.
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
2.
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koma
Soru Açıklaması
3.
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
4.
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
6.
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
7.

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması


II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi


III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması


Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "D" Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
9.
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Hareketsiz kalması sağlanır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Mide
Soru Açıklaması
logo
29 Ağustos 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları
11.
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
Doğru Cevap: "A" Şiddetli baş yaralanması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deri renginin gözlenmesi
Soru Açıklaması
13.
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.