logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Soruları
1.
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Doğru Cevap: "C" Kafatası
Soru Açıklaması
3.
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Diş eti kanaması
Soru Açıklaması
4.
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" Tam tıkanma
Soru Açıklaması
5.
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kalp masajı
Soru Açıklaması
6.
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
Doğru Cevap: "A" Soğuk içecekler içirilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "D" Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Bacak
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
10.
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Soruları
11.
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru Açıklaması
12.
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.

Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Doğru Cevap: "A" Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "C" Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Araçların muayenesini yapmak
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" D ŞIKKI
Soru Açıklaması
17.
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "A" Beklemeli
Soru Açıklaması
19.
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Durup beklemeli
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "B" Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Soruları
21.
Doğru Cevap: "D" D ŞIKKI
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A" A ŞIKKI
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "B" B ŞIKKI
Soru Açıklaması
25.
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Doğru Cevap: "D" Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "A" Uygun mesafede mutlaka durması
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "B" 50
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "B" Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru Açıklaması
30.
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Soruları
31.
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru Açıklaması
32.
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "B" Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru Açıklaması
33.
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru II. yanlıştır
Soru Açıklaması
34.
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru Açıklaması
35.
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru Açıklaması
36.
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
37.
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
38.
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru Açıklaması
39.

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru Açıklaması
40.
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Soruları
41.
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Doğru Cevap: "C" Diferansiyel
Soru Açıklaması
42.
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Doğru Cevap: "A" Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
Doğru Cevap: "C" Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Doğru Cevap: "D" Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "B" Akünün boşalması
Soru Açıklaması
46.
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" Araç bir tarafa çeker
Soru Açıklaması
47.
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Soru Açıklaması
48.
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Saf su ilave edilmeli
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
Doğru Cevap: "D" Motor soğutma suyu
Soru Açıklaması
50.
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.