logo
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Omurilik
Soru Açıklaması
3.

  1. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

  2. Bebeklerde kol atardamarından,

  3. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.


Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru Açıklaması
5.
Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
6.
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Yarada kanama varsa durdurulması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hareket ile azalan ağrı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru Açıklaması
logo
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları
11.
I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" I ve IV.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "C" Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru Açıklaması
14.
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Taşıma sınırı
Soru Açıklaması
15.
Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Tramvay hattı ile oluşan kavşak
Soru Açıklaması
17.
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
Soru Açıklaması
19.
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları
21.
Şekile göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
22.
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
23.
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Doğru Cevap: "C" Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru Açıklaması
24.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru Açıklaması
25.
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
26.
Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV.
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3 - 4
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
Soru Açıklaması
29.
• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Duraklamak
Soru Açıklaması
30.
Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Soru Açıklaması
logo
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları
31.
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Soru Açıklaması
32.
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
33.
I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV.
Soru Açıklaması
34.
Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Soru Açıklaması
36.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
Soru Açıklaması
37.
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
Soru Açıklaması
38.
Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Batarya zayıflamıştır.
Soru Açıklaması
39.
Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Depodaki yakıt seviyesi
Soru Açıklaması
40.
Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "B" Yağ filtresinin
Soru Açıklaması
logo
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları
41.
Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" Elektrik tesisatının yanmasına
Soru Açıklaması
42.
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Motorun hararet yapmasına
Soru Açıklaması
43.
I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
44.
• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" Aracın daha az yakıt tüketmesi
Soru Açıklaması
45.
- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabı
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru Açıklaması
47.
Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Doğru Cevap: "D" Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması
Soru Açıklaması
48.
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kontrollü davranılması
Soru Açıklaması
50.
Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.