logo

1.
I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV - II - I - III
Soru Açıklaması
2.
İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hava yolunu açmak
Soru Açıklaması
4.
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
Soru Açıklaması
5.
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" III ve IV.
Soru Açıklaması
6.
İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yavaş ve güçlü nabız
Soru Açıklaması
7.
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yara
Soru Açıklaması
8.
Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Hareket etmemesi sağlanmalı
Soru Açıklaması
9.
I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru, II. yanlış
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Doğru Cevap: "B" Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
Soru Açıklaması
12.
• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru Açıklaması
13.
Trafikte heyecan ve zevk verici davranış- ları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
Doğru Cevap: "D" Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru Açıklaması
14.
Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Doğru Cevap: "C" Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
Soru Açıklaması
15.
Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Banket
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz demir yolu geçidini
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
18.
Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
Soru Açıklaması
20.
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
logo

21.
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
22.
Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
23.
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması
Soru Açıklaması
24.
Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Geniş bir kavisle dönmesi
Soru Açıklaması
25.
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
26.
• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
Doğru Cevap: "C" İtfaiye
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
Soru Açıklaması
28.
Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yakını gösteren
Soru Açıklaması
29.
Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru Açıklaması
30.
I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yol zemininin gevşek olması
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Otobüs
Soru Açıklaması
33.
2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
34.
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yolun genişliği
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "D" Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru Açıklaması
36.
Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kavrama
Soru Açıklaması
37.
“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Dizel
Soru Açıklaması
38.
Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
39.
Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
Doğru Cevap: "B" Yakıt deposunun boşaltılması
Soru Açıklaması
40.
I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
logo

41.
Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" Lastik diş derinliklerinin azalması
Soru Açıklaması
42.
Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
Soru Açıklaması
43.
Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.
Soru Açıklaması
44.
I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
Doğru Cevap: "C" Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Öfkeli olmak
Soru Açıklaması
47.
Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sabırsız
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?
Doğru Cevap: "B" Diğergamlık
Soru Açıklaması
49.
Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
Soru Açıklaması
50.
I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.