logo
10 Ekim 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-Dinle- Hisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Bak
Soru Açıklaması
3.
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Doğru Cevap: "C" Hareket sistemi
Soru Açıklaması
4.
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Beyin
Soru Açıklaması
5.
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
6.
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kalbi duran
Soru Açıklaması
7.
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
8.

  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.

  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.

  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.


İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şokun engellenmesi
Soru Açıklaması
9.
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Omurga yaralanmalarında
Soru Açıklaması
10.
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
logo
10 Ekim 2015 Ehliyet İlkyardım Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru Açıklaması
12.
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
Doğru Cevap: "D" Sinir sisteminin
Soru Açıklaması
13.
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "A" Diz ile kalça arası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.