• Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Zorunlu Trafik sigortası kapsamında olan haller olduğu gibi trafik sigortasının kapsamına girmeyen ve teminat altına alınmayan haller de vardır. Trafik sigortası neleri kapsar? Trafik sigortası kimin hasarını öder? Trafik sigortası hangi hallerde ödeme yapmaz? Trafik sigortası neleri kapsamaz?

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Trafik sigortasının kapsamı konusunda en çok karıştırılan, sigortanın kimin zararını karşıladığıdır. Zorunlu trafik sigortası, meydana gelen trafik kazalarından sonra sizin zararınızı karşılamaz. Sizin aracınıza ait trafik sigortası sadece karşı tarafta meydana gelen zararları karşılar. Kazada kusurlu olan karşı taraf ise sizin aracınızda meydana gelen hasarı veya sizde meydana gelen sakatlıkları karşı tarafın aracına sigorta yapan firma karşılar.

Trafik sigortası;

 • Üçüncü kişilerin araçlarında meydana gelecek hasarı,
 • Üçüncü kişilerin tedavi masraflarını,
 • Üçüncü kişilerin sakatlık veya vefat durumundaki tazminatlarını,

Teminat altına alır.

Ayrıca size açılması muhtemel davaların ücretleri ve avukatlık ücretleri de sigorta firmasınca karşılanır.

zorunlu-trafik-sigortasi-nedir

Trafik Sigortası Neleri Kapsamaz?

Trafik sigortası neleri ödemez? Trafik sigortası hangi durumlarda ödeme yapmaz? Trafik sigortanızın teminat altına almadığı haller ve sigorta anlaşmasını ihlal eden durumlarda sigorta şirketiniz herhangi bir ödeme yapmaz ve oluşan zararları tazmin etmez. Aşağıdaki sıralanan maddeler dahilinde meydana gelen durumlarda sigorta şirketiniz ödeme yapmayacaktır.

 • Sigortayı yaptırmış olan kişinin kendisinin uğrayacağı zararlar,
 • Sigortası yapılmış olan aracı sevk ve idare eden kişinin, aracı kullandığı esnada oluşan zararlar nedeniyle karşılanması istenilen talepler.
 • Kullanım halinde olmayan, işletilmeyen araçların karıştığı kazalar nedeni ile ortaya çıkan zararlar,
 • Sigortası yapılmış olan ilgili aracı sevk ve idare eden kişinin yakınlarının uğradığı zarar veya zararlar nedeni ile gerçekleştirilmesi istenilen talepler,
 • Sigortaya konu aracın sahibi ve aracı kullanan kişinin farklı olduğu durumlarda iki kişinin ilişkisinde araca gelmiş olan zararlar nedeni ile karşılanması istenilen talepler,
 • Yolculuk esnasında kullanılan bagaj ve benzeri eşyalar haricinde, sigorta poliçesinde belirtilmiş olan aracın ve bu vasıta ile taşıması yapılan malların veya arkasında çekilen araç ya da römorkun bozulması, zarar görmesi gibi hallerde karşılanması istenilen talepler,
 • Sigorta poliçesine konu olan aracın çalınması, gasp edilmesi gibi hallerde araçların sebep oldukları, Trafik Kanununa göre aracın sahibinin sorumluluğunun bulunmadığı kazalar sonucunda oluşan zararlar, söz konusu vasıtanın çalıntı veya gasp edilmiş olduğunu bildiği halde araca binen kişilerin uğradıkları zararlar nedeni ile karşılanmasını istedikleri talepler ve aracı çalan ya da gasp eden kişilerin uğradıkları zararların karşılanması konusundaki talepleri,
 • Sigorta poliçesine konu aracın sürat yarışına katılması, sürat yarışı güzergahında antrenman esnasında oluşan ve aracın gösteri maksatlı kullanması esnasında meydana gelecek zararlar,
 • Sigortası yapılmış olan aracın, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması gibi amaçlarla servis, tamirhane, galeri ve benzeri faaliyette bulunan yerlere bırakılmasından sonra söz konusu aracın sebep olduğu zararlar nedeni ile karşılanması istenilen talepler,
 • Yedek akaryakıt hariç olmak üzere, patlayıcı ve parlayıcı madde taşıma esnasında oluşan zararlara yönelik karşılanması istenilen talepler,
 • Aracın karıştığı kaza veya benzeri zararlar neticesinde istenilen manevi tazminata dair talepler,

Sigorta şirketleri tarafından kesinlikle karşılanmaz.

Kendi aracınızı daha kapsamlı bir koruma altına almak istiyorsanız aracınıza kasko sigortası yaptırmanız gerekir. Kasko hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere, buraya tıklayarak ilgili yazımızdan ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR