• Yeni Trafik Cezaları 2021 Yılında Ne Kadar?

Her sene olduğu gibi bu sene için de Trafik Kanunu içerisinde yer alan Trafik Cezaları için düzenlemeler yapılmaya başlandı. Trafik Cezaları 2021 yılı için özellikle bazı ihlal ve uygunsuzluklarda ciddi yaptırımlar içeriyor. 7148 Sayılı kanun ile karayolları Trafik Kanunun’ da yapılan ve TBMM Genel kurulunda kabul edilen 2021 Trafik Cezaları için belli başlı cezaları yazımızda bulabilirsiniz. Bu değişiklikler 16 Aralık 2021 Tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başlıca Trafik Cezaları Listesi 2021

 • Plakası olmayan araçlar için 1.339 TL cezai işlem ve plaka alana kadar trafikten men edilme.
 • Hurda belgeli araçla trafiğe çıkana para cezası, araca el konularak araç mülkiyeti devlete geçirilir. 2.698 TL Cezai işlem uygulanır.
 • Görevli olmadığı halde çakar lamba takana ya da aracına gereksiz lamba takana 1.339 TL.
 • Gürültü kirliliğine neden olan abart egzoz kullananlara 1.339 TL ceza ve bu egzoz mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men,
 • Muayene süresi geçmiş veya muayenesi olmayan araç ile trafiğe çıkana 314 TL para cezası,
 • En az iki şeritli yollarda sağ şeritten gitmeyen veya sollama harici sol şeridi işgal eden kamyon ve tırlara 1.339 TL.
 • Otoyollarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara 1.339 TL para cezası.
 • Tehlikeli şekilde şerit değiştiren ya da trafikte makas atma tabir edilen şekilde araç kullanan sürücülere 1.339 TL para cezası
 • Tabelalar ile belirlenmiş yollarda Ters şeride girme 1.339 TL para cezası.
 • Elektronik olarak veya trafik işaretçileri tarafından tespit edilen Kırmızı ışık ihlali 314 TL para cezası
 • Trafik işaret ve işaretçilerine uymayan sürücüler için 144 TL para cezası.
 • Tabelalar ile belirlenen hız sınırını aşarak Radara girme (%30 314 TL.) (%50 652 TL.) (%50 üstü 1.339 TL.)
 • Trafiğe açık alanlarda tehlikeli araç süren ve Drift yapan araçlar için 6.700 TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma.
 • Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanma ve cep telefonu ile konuşma cezası 314 TL.
 • Yayalara tanınan ilk geçiş hakkına uymama para cezası 652 TL.
 • Araçların mevzuatta belirtilen kullanım alanı dışında aracı maksat dışı kullanma para cezası 1.339 TL.
 • Belediyeden izin ve ruhsat almadan kaçak olarak yolcu taşımak 6.700 TL.

Plakası Olmayan Hurda Belgeli Araçlar

Karayolları kanununa göre, Tescil edilen araçlar, Tescil Belgesi ve Tescil Plakası olmadan trafiğe yani karayollarına çıkarılamaz  (Birinci fıkra) hükmüne uymayan sürücüler 1.339 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Birinci fıkra hükmüne aykırılığı tespit edilen araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilerek araç bağlanır

Hurdaya ayrılmış araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır. Bu araçların kara yolunda sürüldüğünün tespit edilmesi hâlinde sürücüsüne 2.698 Türk lirası idari para cezası verilir ve bu araçlar trafikten men edilir. Ayrıca mülki amir tarafından el konulur ve aracın mülkiyeti kamuya geçer.

İzinsiz Olarak Çakar Lamba Takan Araçlar

Kanunlarda belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilen araçlar dışında izinsiz olarak araçlara takılması ve izinsiz olarak kullanılması yasaktır.

Bu kanun maddesinin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ile kanunun üçüncü fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler 144 Türk lirası, ikinci fıkra hükümlerine uymayan sürücüler ise 1.339 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ek olarak tescil plakasına da yani ruhsat sahibi için de aynı miktarda için ceza tutanağı düzenlenir. Kanundaki ikinci fıkra kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içerisinde üç defa aynı şekilde işlem yapılan araçlar on beş gün süre ile trafikten menedilerek araçları bağlanır.

Mevzuata Aykırı Abart Egzoz Kullanımı

Karayolları kanununda araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içerisinde (ruhsat) araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan ruhsat sahiplerine 144 Türk lirası idari para cezası verilir.

Standart donanımlara ek olarak üzerinde teknik değişiklik yapılan motorlu araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığını belgeleyerek bu durumu ilgili tescil kuruluşunda (araç ruhsatı) araç tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten men edilmekte ve araçları bağlanmaktadır.

Kanunlarda belirtilen ve mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelendirilemeyen teknik değişikliklerin ise çevredekileri rahatsız edecek seviyede gürültülü olması ve rahatsız edici özellikte olması durumunda 1.339 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç üzerindeki ek donanımlar mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.

Araç Muayenesi Olmayan Araçlar

Muayenesi kanunda belirtilen süreler içerisinde yetkili kurumlarca yapılmamış bir araç ile trafiğe çıkılması hâlinde, araç sahibine 314 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu muayenesi olmayan araç için, muayenelerinin yaptırılması konusunda süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verilir. Kanunda belirtilen izin süresi sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların tekrar trafiğe çıkarılması hâlinde ise, araç sahibine 652 Türk lirası idari para cezası verilir.

İşaretler İle Belirtilmiş Ters Şeride Girme

e) İki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken geçme ve dönme dışında en sağ şeridi devamlı olarak işgal etmek, kullanmak. 652 Türk lirası
f) Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmak. Sürücülere 1.339 Türk lirası
g) Trafiği akışını aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla ve tehlikeli şekilde şerit değiştirmek. Sürücülere 1.339 Türk lirası
h) Tek yönlü karayollarında aracı belirtilen yön dışında ters istikamette sürmek. Sürücülere 1.339 Türk lirası

Bu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine uymayanlara 604Türk lirası, (f), (g) ve (h) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 1.339 Türk lirası, bu maddenin diğer hükümlerini ihlal eden sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. İkinci fıkranın (d) bendinin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi hâlinde ise 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Kırmızı Işıkta Geçme Cezası

Trafikte, trafik işaret, işaretçi ve trafik kurallarına uyma zorunluluğu vardır.

Trafik zabıtası, trafik polisi ve diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli, görsel trafik işaretçilerinin işaretlerine uymayan sürücüler 314 Türk lirası, bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan araç sürücülerine, 144 Türk lirası para cezası ile uygulanır.

Bu maddede belirtilen ihlallerden son ihlalin gerçekleştiği tarih itibari ile geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilen araç sürücülerinin sürücü belgeleri (30) otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır. Bu sürücüler aynı yıl içerisinde kırmızı ışık kuralını ikinci defa üç kez ihlal ederse yani toplamda 6 kez kırmızı ışık ihlali ettiği tespit edilen sürücülerin ehliyet belgeleri (45) kırk beş gün süreyle geçici olarak geri alınır. Üç ve daha fazla kez yani toplamda 9 kez kırmızı ışık ihlali ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri (60) altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Bu madde kapsamında aynı yıl içinde iki ve daha fazla kez ehliyeti geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri geri iade edilir.

Hız Sınırı Aşımı, Radar Cezası

Karayolları kanunda belirtilen hız sınırlarına uyma zorunluluğu vardır.
Elektronik olarak hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aştığı tespit edilen araçlara;

 • Belirtilen hız sınırını %10 – %30 (30 dâhil) kadar aşan sürücülere 314 Türk lirası,
 • Belirtilen hız sınırını %30 – %50 aşarsa (50 dâhil) kadar aşan sürücülere 652 Türk lirası,
 • Belirtilen hız sınırını %50’den fazla aşan sürücülere 1.339 Türk lirası

idari para cezası verilir.

Belirtilen hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı aynı sürücünün beş defa ihlal ettiği tespit edilirse, bu sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Ehliyeti geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi (ehliyet) almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu kanun kapsamında verilen tüm trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

Sürücünün gerçekleştirdiği son ihlal tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınan sürücülerin sürücü belgeleri tamamen iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; yeniden sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak tekrar motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için öncelikle tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucuna göre sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgesini sürücü kursuna ibraz etmek zorundadır.

Trafiğe Açık Alanda Drift Yapma Cezası

d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, trafiğe açık karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi suretiyle trafiğin tehlikeye sokulması yasaktır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 314 Türk lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 2.698 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, kullanılan araç (60) altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınan sürücüler psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı ispatlamak zorundadır. Ayrıca bu kanun maddesi kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilebilir.

Sürücü belgesinin iptal edilmesine kadar gidecek;

Sürücünün son ihlalini gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alındıysa bu sürücünün sürücü belgesi tamamen iptal edilir. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; yeniden sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin yeniden sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucuna göre sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgesini sürücü kursuna kayıt sırasında ibraz etmesi zorunludur.

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak

Trafikte seyir hâlinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücüler 314 Türk lirası, maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 144 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar. Seyir halinde araçta cep telefonu kullanımı cezası 314 TL. Bu konuda özellikle son dönemlere çeşitli teknolojik yöntemler ile cezai işlem uygulanmaktadır.

Diğer hükümleri olarak maddenin ilk hali ise şöyle idi;

ESKİ HALİ: Kara yolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi,

Bu hususa uymayanların da 144 TL ile cezalandırılacağı belirtilmektedir.

Yayalara Öncelikli Geçiş Hakkı

Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 652 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Sürücülerin, kavşak yaya ve okul geçitlerinde yayalara öncelikli ilk geçiş hakkını vermeleri gerekmektedir.

Araç Tanımı Dışında Maksat Dışı Kullanım

Araçlarını kanun ile belirtilmiş motorlu araç tescil belgesinde gösterilen kullanım maksadının dışında kullanılması ve sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.339 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, bu araç on beş gün süre ile trafikten menedilir.

İzinsiz Ve Ruhsatsız Yolcu Taşımak

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

 • a) Çalışma izni/ruhsatı almadan, (6.700 TL.)
 • b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve kapsamı dışında, (2.698 TL.)
 • c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında (1.339 TL.)

Belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara 6.700 Türk lirası, (b) bendine uymayanlara 2.698 Türk lirası, (c) bendine uymayanlara 1.339 Türk lirası idari para cezası verilir. Fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye dönük son bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki katı olarak tekrar uygulanır.
İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

 • (a) bendinin ihlali hâlinde 60 gün,
 • (b) bendinin ihlali hâlinde 30 gün,
 • (c) bendinin ihlali hâlinde ise 15 gün

Sürelerince trafikten menedilir.

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan kişiye 1.339 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir. Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 446 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

Trafik Cezası Sorgulama

Elektronik ortamda teknik masalarda görevliler tarafından yapılan takip ve denetimlerde EDS kayıtları ile emniyet kemerini takmama halinde ve seyir halinde cep telefonu ile konuşma durumunda sürücülere cezalar yazılmaktadır. Bu cezaları erken ödeyerek %25 indirimden faydalanabilirsiniz. Tüm sürücülerin ara ara trafik ceza sorgulamalarını yapmalarında fayda var. Trafik Ceza sorgulaması yapmak için e-devlet sistemini kullanmanız yeterli. Sistem Size trafik cezası yazıldığında mail ile bilgilendirme yapmaktadır.

Ayrıca e-devlet üzerinden kendinizde sorgulama neticesi size verilen trafik cezası bulunuyorsa görebilirsiniz. Bu cezaları hemen ödemeniz durumunda ise yüzde 25 indirimli ödeyebiliyorsunuz.

Kesilen trafik cezaları muhtarlıklara teslim edilebildiğinden muhtarın teslim aldığı tarih itibari ile sizlerin de teslim aldığınız anlamına geldiğini unutmayın.

YORUMLAR