• Trafik Kazası Sonrası Yapılmaması Gerekenler

Trafik kazalarının ardından yapılması gerekenler olduğu gibi trafik kazası sonrası yapılmaması gerekenler de vardır. Yapmamanız gerekenleri yaptığınız takdirde ceza almanız muhtemeldir. Karayolları Trafik Kanunu’nda, kaza sonrasında yapıldığında ceza verilecek fiiller belirtilmiştir. Trafik kazası sonrasında yapılmaması gerekenler neler? Kaza sonrasında bulunduğunuz yeri terk edebilir misiniz? Kaza mahallinden kaçmanın cezası nedir? Meydana gelen kaza için delil toplanır mı? Kazaya ait delillerin yok edilmesinin cezası var mı?

Trafik Kazasından Sonra Olay Mahalli Terk Edilebilir mi?

Kaza sonrasında olay mahallinden ayrılabilmenizin belirli şartları vardır. Sadece maddi hasarlı kazalarda, kazaya karışan taraflar anlaşır ve kaza tespit tutanağı doldurularak birlikte imzalanırsa olay mahallinden ayrılmak mümkündür. Ölümlü, yaralanmalı kazalarda ve kaza sonrası anlaşma sağlanamaması halinde olay mahalli terk edilmemelidir.

Kaza Sonrası Olay Mahallinden Kaçmanın Cezası Var mı?

Kaza sonrası olay mahallinden yukarıda sayılan haller dışında kesinlikle ayrılmamalısınız. Eğer kaza mahallinden kaçarsanız, durup önlem almazsanız farklı cezalarla karşılaşırsınız.

  • 2020 yılında uygulanan trafik cezaları miktarlarının çoğunda artış yapılmadı. 2020 yılında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/3 numaralı maddesinde belirtildiği üzere, yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında zabıtadan izin almadan olay mahallini terk ederseniz 488 TL idari para cezası alırsınız. 15 günlük indirim süresinden faydalanılarak bu ceza, %25 indirimle 366 TL olarak ödenebilir. İdari para cezasının yanı sıra ehliyetinize de 20 ceza puanı işlenir.

 

  • Vur – kaç diye tabir edilen, kazaya karıştıktan sonra durmaksızın olay mahallinden uzaklaşma fiili için de sürücülere ceza verilir. Ahlaki olmayan bu davranış için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/1-a numaralı maddesine istinaden kaza mahallinde durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara verilen 288 TL idari para cezası uygulanır. Ceza bedelini, %25 indirimle 15 gün içerisinde 216 TL olarak ödemek mümkün. Sürücünün ehliyetine de 20 ceza puanı yazılır.

 

  • Kazayı yetkililere bildirmemeniz halinde de ceza alacağınızı unutmayın. Bunun için de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/1-d sayılı maddesinde bir ceza belirlenmiştir. Bu maddeye göre kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak, 288 TL idari para cezasına tabidir. Bu madde uyarınca verilen idari para cezası, %25 indirimli olarak 15 gün içerisinde 216 TL olarak ödenir. Aynı maddede belirtildiği üzere, sürücünün ehliyetine de 20 ceza puanı yazılır.

trafik-kazasi

Kaza Sonrası Sağlık ve Polis Ekiplerini Aramamanın Cezası Var mı?

Trafik kazalarından sonra sağlık ekiplerinin aranması elzemdir. Müdahale ne kadar hızlı olursa, hayatların kurtulma ihtimali o kadar artar. Yaşanamayacağını ümit etmemize rağmen kaza sonrası sağlık ekiplerini aramayanlar da olmakta. Kaza sonrası 112’yi aramamak büyük bir mesuliyet ve ceza sebebidir. Trafik kanununda bu konu için de idari para cezası belirlenmiştir.

  • 2020 yılında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 82/1-a sayılı maddesine göre kazaya karışmış olan araç sürücüleri veya o esnada kaza mahallinden geçmekte araç sürücüleri ilkyardım önlemleri almaz, polise ve sağlık kuruluşlarına haber vermezse 288 TL idari para cezası alırlar. Bu cezanın 15 gün içerisinde %25 indirimle ödenebilecek tutarı 216 TL’dir. Sürücü ehliyetine de bu maddeye istinaden 20 ceza puanı yazılır.

Kaza Mahallinde Kazaya Ait Delilerin Yok Edilmesinin Cezası Var mı?

Kaza mahallinde, kazanın oluşumuna ve sonrasına dair delilere kesinlikle dokunulmamalıdır. Kazaya ait delillerin yok edilmesi cezaya tabidir.

  • Kazaya ait deliller yok edilir veya durumları değiştirilirse 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/1-b maddesine göre ceza alırsınız. Bu cezada, ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirenlere, 2020 yılında 598 TL para cezası verileceği belirtilmektedir. Ceza bedeli 448,50 TL olarak ödenmek isteniyorsa, 15 gün içinde ödeme yaparak %25 indirimden faydalanılmalıdır.
YORUMLAR