• Trafik Adabı Soruları Ders Notları

D) KONUŞMA ÜSLUBU

Aşık Yunus’un da dediği gibi;

Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Yağ ide bal ide bir söz

Söylediğiniz bir söz geri döndürülemez öfke ve zararlara neden olur.

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”

Trafikte konuşma üslubumuzu yumuşatarak, karşımızdakine hitap etmek bize ve trafiğin akışına nasıl bir fayda sağlamaktadır? (tartışınız.)

Kişinin konuşma üslubu bazen sözlerinden daha çok önem taşır. İletişim sırasında mesajın ne olduğu kadar nasıl söylendiği de önemlidir. Başka bir deyişle, sözler olumlu olabilir ama söyleme tarzı olumsuz ise kişinin aklında sözler değil söyleyiş biçimi kalır ve ona göre karşılık verir. Konuşurken kişilerin yüzüne bakarak tebessüm etmek karşımızdakinin sert duruşunu yumuşatacaktır.

Sonuç olarak, beden dili ve konuşma üslubu kuralları açısından olumlu bir trafik adabı sahibi olmak güvenli sürücülük açısından önem taşımaktadır.

Beden dili ve konuşma üslubu da dikkate alınarak, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerinizi geliştiriniz. Bunun için aşağıda belirtilen hataları yapmayınız:

Susup, bir şey söylemediğimizde, gerçekten söylemediğimize inanmak,

Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğu,

Herkesin sizin görüşlerinizi ve duygularınızı paylaşması gerektiği,

jnsanların değişmediği,

insanlara atfettiğimiz özelliklere onların gerçekten sahip olduğu,

Mesajlarımızın diğerlerine tümüyle açık olduğu,

Söyleneni anlamamız gerekiyormuş gibi sosyal baskılar (bazen anlamayabilirsiniz),

Karşınızdakinin kişiliğini sevmediğiniz için zihninizi ona kapatma,

Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminiz,

iletişimde çok erken yargılara / ön yargılara varma,

Atıflarınızı yaparken, kendinizi kayırma,

Gerçek veriler ile o verilere ilişkin kendi algılarınızı karıştırmak,

“Önemsiz” saydığınız mesajları duymamak.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

Popüler Yazılar
astsubay maaşları çıkmış ehliyet soruları çarkıfelek başvuru