• Sigortadan Para Alma

Trafik kazalarından sonra en çok aranılan ve araştırılan başlık, sigortadan para alma işlemleri olmakta. Sigorta firmasından, meydana gelen hasara göre ödeme almak mümkün; ama bunun belirli şartları bulunuyor. Bu yazımızda size trafik kazası sonrası tazminat ödemeleri hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bir aracıya gerek duymadan da sigorta firmasından tazminatınızı talep etmeniz pekala mümkün.

Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası kapsamında sigorta firmaları size 3 çeşit teminat sunar.

 • Maddi Zararlar Teminatı: Kazaya karışmanız halinde üçüncü kişilerin araç ve mallarında meydana gelecek zararlar bu kapsamda teminat altına alınır. Araçlarda meydana gelebilecek değer kaybı da hesaplanması halinde bu kapsamda ödenebilir.
 • Sağlık Giderleri Teminatı: Trafik kazasında zarara uğrayan yani yaralanan üçüncü kişilerin, ameliyat ve protez de dahil tüm masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. Eğer kalıcı bir sakatlık söz konusu ise bu sakatlık raporla belgelenene kadar meydana gelen tüm tedavi masrafları bu kapsama dahildir. Daha önceleri sigorta firmaları tarafından üstlenilen bu teminat artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tamamı ile karşılanmaktadır.
 • Sürekli Sakatlık ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucunda, üçüncü kişilerde kalıcı bir hasar meydana geldiyse bu sakatlığa dair ödemeler bu teminat kapsamında gerçekleştirilir. Kazadan ve tedaviden sonra yetkili hastaneden alınan sağlık kurulu raporuyla sürekli sakatlık oranı belirlenir, ortaya çıkan bakıcı giderleri de dahil olmak üzere gerekli tazminat ödemesi bu teminat kapsamında yapılır. Sürekli sakatlık teminatında tazminat tutarı hesaplanırken sakat kalmış olan kişi esas alınır. Ayrıca kazalarda vefat eden kişilerin hak sahibi olan yakınlarına da destekten yoksun kalma tazminatı bu teminat kapsamında ödenir.

Sigorta Tazminatı İçin Nereye Başvurulur?

Sigortadan para alma meşakkatli ve zorlu bir iştir bahanesi ile aracı olmak isteyenlere itibar etmeyin. Kaza sonrası bir maluliyetiniz oluştu ise kendi başvurunuzu doğrudan kendiniz de yapabilirsiniz. Yazımızın ilerleyen kısımlarında okuyacağınız tüm belgeleri hazırlayarak sigorta şirketine doğrudan başvurabilirsiniz. Başvurunuz için size bir dosya açılacak ve bir sigorta danışmanı verilecek. Bu süreçte elbette dikkat etmeniz gereken hususlar da var.

Sigorta Firması Tazminatı Ne Kadar Sürede Öder?

Sigorta firmasına tüm bilgi ve belgeler ulaştıktan ve belgeleriniz kabul edildikten sonra en geç 8 (sekiz) gün içerisinde ödemenizin yapılması gerekir.

Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde Hangi Belgeler İstenir?

Trafik kazası tazminat ödemelerinde istenilen belgeler, istediğiniz tazminatın türüne göre değişiklik gösterir. Hasar durumunda, bedeni zararlarda ve ölüm durumunda istenilen belgeler farklıdır.

Maddi Hasar Tazmini İçin İstenilen Belgeler

 • İlgili kazaya ait kaza tespit tutanağı,
 • Kazaya karışan araçlardan tüzel kişiliğe ait olan varsa, tüzel kişiler için imza sirküleri ve yetkilinin kimlik fotokopisi,
 • Gerçek kişiler için T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı gibi üzerinde T.C. vatandaşlık numarasının bulunduğu kimlik,
 • Hak sahibine ait olan banka hesap bilgisi,

İstenilmektedir.

Sürekli Sakatlık Halinde İstenilen Belgeler

 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olan, sakatlık oranınızı da belgeleyen bir sağlık kurulu raporu,
 • Gerçek kişiler için T.C. vatandaşlık numarası.
 • Kazaya ait rapor, kaza tespit tutanağı, zapt ve benzeri kaza tutanakları,
 • Sakatlık yaşayan mağdur kişinin son üç aylık döneme ait ücret belgesi,
 • Tazminat hakkına sahip olan kişiye ait banka hesap bilgileri,

Eksiksiz bir şekilde sigorta firmasına verilmelidir.

Ölüm Halinde İstenilen Belgeler

 • İlgili kazaya ait rapor,
 • Ölümü gerçekleşmiş olan mağdura ait veraset ilamı,
 • Başvuru sahibi ya da sahiplerine ait güncel bir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat eden mağdurun son üç aylık ücret bilgilerini gösterir belge,
 • Tazminatı alacak olan hak sahibinin banka hesap bilgileri,

Ölümlü trafik kazası meydana geldiğinde tazminat için istenilmektedir.

Ayrıca;

 • Kazaya ait alkol raporu varsa mutlaka alın ve sigorta firmasına ulaştırın.
 • Eğer tedavi sürecinde hastaneden tarafından karşılanmayan masraflarınız ve harcamalarınız olduysa bu harcamalarınıza ait faturaları da mutlaka alın ve sigorta firmasına vereceğiniz dosyaya ekleyin.
 • Tüm bilgi ve belgeler sigorta firmasına ulaştıktan sonra sizden ek belgeler istenebilir. İstenilen ek belgeleri ivedilikle temin edin ve ilgili sigorta firmasına ulaştırın.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Sakat kalma halinde verilen tazminat ve ölüm halinde verilen tazminat hesaplamaları farklı kıstaslar dahilinde yapılır. Her iki hal için de kusur miktarı önemlidir. Kazada yüzde kaç kusurlu bulunduğunuza göre alacağınız tazminat miktarı da değişir. Tamamen kusurlu bulunursanız tazminat alma şansınız olmaz.

Sakat Kalma Halinde Tazminat Hesaplaması

Sakat kalma halinde aşağıda sıralayacağımız kıstaslar dikkate alınarak tazminat hesaplamanız yapılır.

 • İlgili teminat limiti.
 • Kazadaki kusur miktarınız.
 • Aldığınız sağlık raporuna göre maluliyet oranınız.
 • Yaşınız.
 • Kaza tarihindeki çalışma durumunuz ve aylık kazancınız.
 • Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sayısı.

Ölüm Halinde Tazminat Hesaplaması

Ölümlü trafik kazaları sonrasında vefat edenin yakınları tarafından alınacak tazminat tutarının hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Tanımlı olan sigorta teminat limiti,
 • Vefat edenin kazadaki sorumluluk ve haklılık oranı,
 • Vefat eden kişinin vefat ettiği tarihteki yaşı,
 • Vefat edenin aylık kazancı,
 • Vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı,

ile bunlara benzer bireysel özellikleri tanımlayacak kriterlere göre vefat eden kişinin yakını olan hak sahibine ödenecek olan tazminat miktarı belirlenir.

Belirlenen Tazminata İtiraz Edilebilir mi?

Sakatlanma ya da ölüm durumunda ödenecek olan tazminatı kabul etmeyebilirsiniz. Bu durumda itiraz hakkınız bulunuyor. Öncelikle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirsiniz. Burada çözüm alamazsanız dava açma hakkınız da bulunuyor. Dava masrafları da sigorta firması tarafından karşılanır.

Anlaşmazlık hali ile ilgili tüm detaylar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu dahilinde yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortaları için hazırlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları” içerisinde izah edilmektedir. Bu metne göre; zarar görmüş olan hak sahipleri mahkemeye başvurmadan evvel sigortacıya bildirim yapmakla yükümlüdür. Öncelikle ilgili sigorta firmasına başvurmanız gerekir. Sigorta firmasından 15 gün içerisinde başvurunuza yanıt gelmez veya aranızda tazminat miktarında anlaşma sağlanmazsa mahkemeye başvurabilir veya Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz. Sizin gibi sigortacı da arabulucuya başvurabilir. Arabulucu ile görüşürken dava sürecinin devam etmesinde bir sakınca yoktur.

Karşı Tarafın Sigortası Yoksa Tazminat Alınabilir mi?

Kazaya karışan, yaralanma ya da ölüme sebebiyet veren sürücünün kullandığı aracın trafik sigortası olmayabilir. Bu durumda hak kaybına uğramamanız için Güvence Hesabı kurulmuştur. Güvence hesabından sadece sakat kalma ve vefat hallerindeki tazminatların ödemesi yapılır. Araçlarda oluşan maddi hasarların onarılmasına dair ödemeler bu hesaptan yapılmaz. Kazaya ve zarara sebep olan aracın tespit edilememesi halinde de sakat kalan veya vefat edenler için tazminatlar bu hesaptan ödenir.

Her Kaza İçin Tazminat Ödenmesi Mümkün mü?

Tazminat ödemelerinin yapılabilmesi için meydana gelen kazanın teminat verilen durumlar içerisinde yer alması gerekir. Zorunlu trafik sigortası neleri kapsar ve neleri kapsamaz hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Sigorta Teminat Limiti Nedir?

Trafik kazalarında meydana gelmesi muhtemel kazalardaki zararların karşılanması için her yıl teminat limitleri belirlenir. Trafik sigortası teminatları 2021 yılı için aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

Otomobil İçin Teminat LimitleriMaddi HasarSağlık GiderleriÖlüm ve Sakatlanma
Araç BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza Başına
36.000 TL72.000 TL360.000 TL1.800.000 TL360.000 TL1.800.000 TL

 

YORUMLAR