• MTSK Sınav Görevlisi Sertifikası Yeniden Çıkartılacak

Özel MTSK Direksiyon Eğitim Dersi Sınav Sorumluları, geçen yıl aldıkları MTSK Sınav Görevlisi Sertifikası için bu yıl yeniden eğitime tabi tutulacaklar.

MTSK Sınav Görevlisi Sertifikası ilgili gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

mtsk sinav gorevlisi sertifikasi

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUDİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV SORUMLULARI

HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ TAMAMLAMA PROGRAMI

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği.
b) Özel Motorlu Taşıt sürücüleri Kursları Direksiyon Eğitimi Dersi ve Sınav Yönergesi.
c) MEB. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07/01/2015 tarih ve 183839 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı ile; İlçemizde özel motorlu taşıt sürücü kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesine sahip ve bu sınavlarda uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alan personelin, ilgi (a) Yönetmeliğin 31 inci maddesi ve ilgi (b) Yönergenin Ek: Madde 8/A ‘ya göre; Bakanlığımızın ilgi (c) yazı ekindeki “Hizmet İçi Eğitim Ekinliği Tamamlama Programı” na alınması istenmektedir.

İlçe merkezinde yapılacak olan Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Tamamlama Programının aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi planlanmaktadır. Buna göre:

1- Eğitim ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı gereği Müdürlüğümüz Özel Öğretim Kurumları Şubesi tarafından yürütülecektir.

2- Hizmet içi eğitim etkinliği tamamlama programına 96 veya 120 Saatlik özel motorlu taşıt sürücü kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesine sahip ve bu sınavlarda görev alan personel katılacaktır.

3- İlgi (c) yazı ekindeki eğitim programı müracaat durumuna göre; müracaat sırasına göre/Kur’a ile belirlenecek 30’şar kişilik gruplar halinde yapılacaktır.

4- Hizmet içi eğitim programı; Ölçme ve Değerlendirme (1 Saat), Trafik Mevzuatı ve Trafik Kuralları (3 Saat), Sınav Değerlendirme Formaları Ek-3, Ek-4 (4 Saat) Teorik olarak, Araçla Uygulamalı Eğitim (4 Saat) ise uygulamalı olarak yapılacaktır.

5- Kursiyerler, eğitim sonunda sınav güzergâhında eğitime katıldıkları sertifika sınıfından/sınıflarından uygulamalı değerlendirme sınavına katılacaklardır.

6- Hizmet içi eğitim programına devam edip sınavda başarılı olanlara;  verilecektir. Hizmet içi Eğitim Tamamlama Sertifikasında sahip olmayanlara MTSK direksiyon sınavlarında görev verilemeyecektir.

7- Araçla uygulama eğitimi İlçemizdeki Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından kiralanan MTSK eğitim ve sınav araçları ile yapılacaktır.
8- En az üç yıl önce alınmış sürücü belgesine sahip olmak koşulu ile birden fazla sertifika sınıfına sahip olanlar; seçecekleri bir sertifika sınıfında eğitime katılabileceği gibi, sahip oldukları diğer sertifikaların araçla uygulama eğitimi ve sınavına katılabileceklerdir. (tekrar teorik derslere girmeden)

9- Hizmet içi eğitim tamamlama programının tüm eğitim ve sınav uygulama giderleri İlçemiz MTSK hesabından karşılanacaktır.

İlçemiz MTSK hesabında, Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Tamamlama Programına ait eğitim ve sınav giderlerini karşılayacak miktarda meblağ bulunmadığından, MTSK Sınav Görevlisi Sertifikası eğitim ve sınav giderleri için ehliyet sınıflarına göre belirlenen miktar (eğitim gideri/araç kira bedeli)
Motosiklet (A1) sertifika sınıfı için 70 TL (Eski A2 Sınıfı)
Otomobil (B) sertifika sınıfı için 100 TL (Eski B Sınıfı)
Kamyon, Tır (C,CE) sertifika sınıfı için) 160 TL (Eski D Sınıfı)
Otobüs (D) sertifika sınıfı için 160 TL (Eski E Sınıfı)

 

Eğitime katılacak personel tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğü MTSK Sınav hesabına (Ziraat Bankası ……………………….. ……………………….. …….. ) yatırılacaktır.

10- Hizmet içi Eğitim Etkinliği Tamamlama Programına katılmak isteyenlerin, müracaat dilekçesi ve ekindeki belgelerle birlikte 22/01/2015 Cuma günü saat 14.00’a kadar doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Özel Öğretim Kurumları Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

11- Hizmet içi eğitim programı, müracaat durumuna göre 22/01/2016 tarihinde başlatılması planlanmakta olup, yarıyıl tatili içinde devam edecektir. Yarıyıl tatilinden sonra da talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda 30 kişilik gruplar halinde hizmet içi eğitim yapılacaktır. Hizmet içi eğitimle ilgili her türlü yazı, duyuru ve programlar kursiyerler tarafından Müdürlüğümüz Web sayfasından takip edilebilir.

12- Teorik dersler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, araçla uygulamalı dersler ise MTSK Sınav güzergahında (başlama yeri ……………………….. ………..) yapılacaktır.

mtsk sinav gorevlisi sertifikasi
(Resmi Yazı ve ekleri okul müdürlüklerine gönderilmiştir.)

Başvuru için ;
1- Form Dilkçe
2- Sürücü Belgesi Fotokopisi
3- MTSK Sınav Sorumlusu Belgesi Fotokopisi
4- Dekont

MTSK Sınav Görevlisi Sertifikası hakkında sorularınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz.

YORUMLAR