• K3 Belgesi Nedir? K3 Yetki Belgesini Kimler Almalıdır?

Taşımacılık sektörüne girmek istiyorsanız, çalışacağınız alana göre sahip olmanız gereken yetki belgelerinden biri K3 yetki belgesi olabilir. K3 yetki belgesin nedir? K3 belgesi nasıl alınır? K3 belgesi kimler için zorunludur? Her taşıma işi için K3 belgesi alınmalı mıdır? K3 belgesi hakkında aklınızda olan ya da olmayan bütün soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

K3 Belgesi Nedir? Kimler Almalıdır?

K yetki belgelerinden biri olan K3 belgesini, ticari maksatla yurt içinde ev ve büro eşyası taşıyacak olan gerçek kişiler ve tüzel kişilikler almalıdır. Özetle, K3 belgeniz olmadan ev ya da büro eşyası taşıması yapmanız yasal olmayacaktır. K3 belgesi olmadan taşımacılık yapmanın cezaları da ağırdır.

K3 Belgesi Hangi Araçlar İçin Gerekli?

Yurt içinde ev ve büro eşyasının ticari olarak nakli amacı ile kullanılacak olan, başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel kişiliğin öz malı olan, 20 yaşından küçük, en az iki adet 35 ton asgari kapasiteli kamyon ve benzeri araçlar için alınabilir.

K3 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Gerçek kişiler adına başvurularda, başvuru sahibinin kendisi tarafından yazılmış, cep telefonu numarasının da belirtildiği ve imzalandığı, tüzel kişiliklerde ise firma yetkilisi tarafından, yetkilinin numarası ile yazılıp, kaşelenip, imzalandığı başvuru dilekçesi,
 • Taşıt kartı işlem formu,
 • Şahıs başvurularında kişinin, tüzel kişilik başvurularında firma ortakları ve temsile yetkili kişinin adli sicil kaydı ve kimlik fotokopileri,
 • Tüzel kişiler için firmayı temsile yetkili olan kişi veya kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,
 • Tüzel kişiler için, üzerinde “Nakliyecilik” ibaresinin mutlaka bulunduğu, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 • Tüzel kişilikler için taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu veya iştigali ve sermayesi Ticaret Sicil Gazetesi Sureti,
 • Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerin kendi adına kayıtlı ve tescili yapılmış en az 35 ton azami yüklü ağırlığı eşya taşımaya mahsus en az 2 birim özmal ticari taşıtların ruhsat fotokopisi,
 • Firmanın bulunduğu merkeze ait kira kontratı veya tapu kaydının fotokopisi,

İstenilen evraklar arasındadır.

K3 Belgesi ve Başvuru Hakkında Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

 • Başvuru sahibi olan işletmenin en az 5.000 (Beş Bin) TL sermayesi olması şartı aranmaktadır.
 • Başvuru yapan gerçek kişi veya tüzel kişilik vergi mükellefi olmak zorundadır.
 • Tüzel kişiliklerin KEP adresi bulunması şartı vardır.
 • K3 belgesi, gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin kendi adlarına kayıtlı, öz malları olan taşıtlarına verilir.
 • Taşıtın 20 yaşını geçmemiş olması gerekir.
 • K3 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine, asgari kapasitenin dışında kaydedilecek olan araçlarda yaş şartı aranmaz.
 • K3 belgesi alanlar, eşya taşıması yaparken eşyanın yükleneceği ve indirileceği noktalar arasında uygun bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve verdikleri taahhüdü yerine getirip eşyayı, yerinde alıcısına ulaştırmakla yükümlü olurlar.
 • K3 yetki belgesine sahip olanlar, en az bir orta düzey yönetici seviyesinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi de olmalı veya bu özelliklere sahip kişi veya kişileri istihdam etmelidir.
 • K3 belgesi olan araçla taşımacılık yapacak olan sürücünün SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik değerlendirme belgesi olmalıdır.

k3-yetki-belgesi

K3 Belgesi Cezası

 • K3 yetki belgesi olmadan faaliyette bulunanlara, 4295 sayılı kanunun, 26 sayılı maddesinin, a bendine göre 1.434 TL idari para cezası verilir.
 • Kayıtsız belge ile taşıma yapanlara, 715 TL idari para cezası verilir.
 • Unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri bildirmeyenlere 300,00 TL uyarı cezası verilir.
 • K1 ve K3 Belge sahipleri, sermaye değişiklikleri hariç, Ticaret sicil gazetesindeki unvan, adres ve benzeri değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadır.
 • K Belgesi sahiplerinden taşıtları kazaya uğrayan, yanan, hurdaya ayrılan ve benzer mücbir sebeplerle iş göremez hale gelenler ve plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya araç cinsi değişenler, bu durumları 90 gün içerisinde bildirmediklerinde 300,00 TL idari para cezası alır.

K3 Belgesi Fiyatı

K3 belgesi fiyatı ve k3 belgesi yenileme ücreti ve diğer ücret bilgileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

K3 Belgesi İlk Başvuru Ücretleri
BELGE Ücreti Araç Eki Araç EkiOda ücreti  (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K35.000,00 TL300,00 TL18,00 TL60,00 TL  5.378,00 TL

 

 K3 Belgesi İlave Araç Ücreti
Oda Payı Ulaştırma Bakanlığı payıTOPLAM
İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için18,00 TL300,00 TL318,00 TL
Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için18,00 TL60,00 TL78,00 TL

 

Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 içinde belge yenileme ücreti
Belge Bedelinin %5’iTAŞIT KARTI ÜCRETİ

(Her Taşıt İçin)

ODA ve TOBB ÜCRETİ (1 Araç Dahil)
Genel Toplam
Yeni eklenecek her bir taşıt içinMevcut Kayıtlı her bir taşıt için
K3250,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    628,00 TL

 

 

YORUMLAR