• K2 Belgesi Nedir? K2 Yetki Belgesini Kimler Almalıdır?

Aracınızla taşımacılık yapmak amacı ile almanız gereken yetki belgelerinden biri de K2’dir. Peki, K2 belgesinin tanımı nedir? Kimler K2 belgesi almalıdır? Hangi araçlar için K2 yetki belgesi alınabilir? Yıldızlı K2 belgesi nedir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yatını yazımızda bulabilirsiniz. K2 yetki belgesi hakkında tüm bilgileri, detaylı ve anlaşılır bir şekilde edinebilirsiniz.

K2 Belgesi Nedir ve Kimler Almalıdır?

K2 belgesi, yurt içinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıtlı olan ve tescili de bulunan araçlarla, yalnızca kendi işlerinin alanına giren eşyaların taşımacılığını yapabilmek amacı ile alınması gereken yetki belgesidir. Ancak, şahıslar veya tüzel kişilikler, K2 belgesi ile sadece kendi işleri ile ilgili eşyaları taşıyabilir, ticari amaçlı yük taşımacılığı yapamazlar. Ayrıca, K2 belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerin vergi mükellefi olması gerekir.

k2-yetki-belgesi

K2 Belgesi Hangi Araçlar İçin Gerekli?

K2 belgesi, gerçek ve tüzel kişilerin, yurtiçinde, kendi işleri ile ilgili eşyaları taşıyacağı, 3500 kg üzeri kamyon ve kamyonetler için alınır. Bir örnek ile açıklayarak, K2 belgesinin mahiyetini, k2 belgesi hangi araçlar için gerekli sorusunun cevabını izah edelim.

Bir ayakkabı firması kendi öz malı olan, kendi adlarına kayıtlı kamyoneti ile toptancıdan deri ve iplik alarak atölyeye taşıyor. Ayakkabının, dışarıda üretilen kısımları için yarı mamul ürünleri aracı firmalara taşıyor ve üretimi biten ayakkabıları tekrar şirket deposuna getiriyor. Son olarak, siparişi geçilen ayakkabıları mağazalara dağıtıyor. Tarifini yaptığımız taşımacılıkta, firma sadece kendi işinin gereklilikleri doğrultusunda taşımacılık yapmakta,  bunun haricinde üçüncü şahıs veya firmaların yüklerini taşımamaktadır. Bu durumda, söz konusu firmanın aracı için alması gereken yetki belgesi K2’dir.

Yıldızlı K2 Belgesi Nedir? Yıldızlı K2 Yetki Belgesini Kimler Almalıdır?

Bir de yıldızlı K2 olarak bilinen, K2* yetki belgesi vardır. K2* yetki belgesi, K2 yetki belgesi ile hemen hemen aynıdır. Buradaki tek fark, K2* belgesinin, yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen ve ruhsatında kamyonet olarak tescil edilmiş olan araçlar için alınabilmesidir.

K2 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

K2 belgesi için başvuru yapmadan evvel aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekecek.

 • Tüzel kişilikler için firma yetkilisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş, gerçek kişiler için başvuru sahibi tarafından imzalanmış, üzerinde yetkili ve sorumlu kişinin telefon numarası bulunan başvuru dilekçesi.
 • Şahıs firmaları için firma sahibi olan kişinin, tüzel kişilikler için firma ortakları ve temsile yetkili kişilerin kimlik fotokopileri. Eğer başvuru dilekçesinde, başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numaraları varsa kimlik fotokopisi ve adli sicil kaydı istenmez.
 • Tüzel kişilikler için firmayı temsile yetkili kişi veya kişilere ait imza sirkülerinin aslı veya noter onayı yaptırılmış fotokopisi.
 • Başvuru yapan şahsa veya firmaya ait, öz mal olan, vizesi ve sigortası yapılmış, araç veya araçların ruhsat fotokopisi.
 • Tüzel kişilikler için ticaret sicil gazetesinin fotokopisi.

K2 Belgesi Alımı Esnasında Bilmeniz Gereken Diğer Hususlar

 • Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerin aktif vergi mükellefiyeti olması gerekiyor.
 • Tüzel kişiliklerin muhakkak KEP adresi bulunmalı.
 • K2 yetki belgesi için araçların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde, yani ruhsatlarında ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunlu kılınmamıştır.
 • K2 yetki belgesine kamyon ve kamyonetler eklenebilir; ama K2* yetki belgesine sadece azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen ve ruhsatında kamyonet olarak tescili yapılmış olan araçlar eklenebilir.
 • Başvuru, ilgili oda tarafından incelendikten sonra belgeye ait ücretler belirtilen banka hesaplarına yatırılır.
 • K2 yetki belgesi kapsamında ki taşıtların taşımacılık faaliyetleri için araç sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aramaktadır.
 • Tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescili yapılmış aracı bizzat kendisinin kullanması hali dışında, K2 belgesi alacak olanların, SRC belgesi sahibi olması, 63 yaşından gün almamış olması, bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belirten bir sağlık raporunu her 5 (beş) bir yılda bir sunması istenir.

K2 Belgesi Cezası

Tıpkı K1 belgesinde olduğu gibi, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmanız halinde idari para cezası ile karşı karşıya kalırsınız.

 • K1 yetki belgeniz olmadan faaliyette bulunursanız, 4295 sayılı kanunun, 26 sayılı maddesinin, a bendine göre 1.434 TL idari para cezası alırsınız.
 • Kayıtsız belge ile taşıma yaparsanız, 715 TL idari para cezası alırsınız.

K2 Belgesi Fiyatı 2019

K2 belgesi fiyatı, 2019 k2 belgesi yenileme ücreti hakkında tüm bilgilere tabloları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

K2 Yetki Belgesi İlk Başvuru
 BELGE Ücreti

UBAK

Araç Eki

UBAK

Araç Eki

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti
(Oda ve TOBB)
 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K210.000,00 TL300,00 TL18,00 TL60,00 TL  10.378,00 TL
K2*2.500,00 TL300,00 TL18,00 TL60,00 TL  2.878,00 TL

 

Araç İlave Ücreti – İkinci Müracaat
 Oda Payı  

(İlgili Oda veznesine)

Ulaştırma Bakanlığı Payı

(Bankaya)

TOPLAM
İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için18,00 TL300,00 TL318,00 TL
Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için18,00 TL60,00 TL78,00 TL

 

K2 Belge Yenileme – Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 gün içerisinde belge yenilemeye gelenlerden ULAŞTIRMA Bakanlığı tarafından alınacak ücret
 Belge Bedelinin %5’iTaşıt Kartı Ücreti

(Her Taşıt İçin)

İlgili Oda Ve TOBB Ücreti (1 Araç Dahil)
Genel TOPLAM
Yeni eklenecek her bir taşıt içinMevcut Kayıtlı her bir taşıt için
K2500,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    878,00 TL

 

K2*125,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    503,00 TL

 

YORUMLAR