• K1 Belgesi Nedir? K Yetki Belgesini Kimler Almalıdır?

Taşımacılık yapıyor ya da yapmayı düşünüyorsanız, sahip olmanız gereken yetki belgeleri vardır. Bu belgelerden biri de K1’dir. K1 belgesi nedir? K Belgesi kimler almalı? K1 belgesi Nasıl ve nereden alınır? K1 belgesi ücreti nedir? Bu sorular ve aklınıza takılan diğer soruların tamamına yazımızda cevap bulabilirsiniz.

Genel Olarak K Belgesi Nedir?

K belgesi ya da belgeleri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından, taşımacılık yapanların almasını zorunlu kılındığı yetki belgeleridir. K belgeleri, K1, K2 ve K3 olarak sınıflandırılır. Bu yazımızda sizlere K1 belgesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Diğer K belgeleri hakkında bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

K1 Belgesi Nedir ve Kimler Almalıdır?

Sahip olduğunuz araç veya araçlarla, nakliye yapmayı şahıs olarak veya şirket olarak planlıyorsanız, almanız gereken yetki belgesi, K1 belgesi olacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8’inci maddesinde, K1 belgesi, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesi olarak tanımlanmıştır. Bu belge, sadece gerçek ve tüzel kişiliklere verilir. Adi ortaklık vasfındaki şirketlerin, K1 belgesi almaları mümkün değildir. Ticari bir amaç güdülüyor ve taşıma işinden kazanç elde edilmesi planlanıyorsa K1 belgesi mutlaka alınmalıdır. Yetki belgesi alınacak olan araçların, şahsın ya da tüzel kişiliğin öz malı olması şartı bulunuyor. 3’üncü şahıslar üzerine kayıtlı araçlar için K yetki belgesi alabilmeniz mümkün değil.

k1-yetki-belgesi

K1 Belgesi Hangi Araçlar İçin Gerekli?

Şahıs olarak taşımacılık yapılacaksa, K1 yetki belgesi alabilmek için en az 25 ton kapasiteye sahip bir araç ile başvurmanız gerekir. 25 tondan az taşıma kapasitesine sahip araçlar için K1 belgesi verilmez. Şehir içinde taşımacılık yapmak istiyorsanız almanız gereken belge K1* olur. Yıldızlı K1 diye de bilinen bu yetki belgesi ile sadece şehir içinde taşımacılık faaliyetinde bulunulabilir. Yıldızlı K1 belgesi için kapasite şartı aranmamakta, en az bir birim araca sahip olma şartı aranmaktadır.

K1 belgesi cezası

 • K1 yetki belgeniz olmadan faaliyette bulunursanız, 4295 sayılı kanunun, 26 sayılı maddesinin, a bendine göre 1434 TL idari para cezası alırsınız.
 • Kayıtsız belge ile taşıma yaparsanız, 715 TL idari para cezası alırsınız.

K1 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

K1 belgesi alabilmeniz için gerekli olan belgeler ve diğer ayrıntılar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Şahıs adına başvurularda, şahsın kendisi tarafından yazılmış, cep telefonu numarasının da belirtildiği ve imzalandığı, tüzel kişiliklerde ise firma yetkilisi tarafından, yetkilinin numarası ile yazılıp, kaşelenip, imzalandığı başvuru dilekçesi,
 2. Şahıs başvurularında kişinin, tüzel kişilik başvurularında firma ortakları ve temsile yetkili kişinin adli sicil kaydı ve kimlik fotokopileri (Dilekçede T.C. kimlik numaraları belirtildiğinde, kimlik fotokopisi ve adli sicil kaydı istenmeyebiliyor),
 3. Tüzel kişiler için firmayı temsile yetkili olan kişi veya kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,
 4. Tüzel kişiler için, üzerinde “Nakliyecilik” ibaresinin mutlaka bulunduğu, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 5. Tüzel kişilikler için Ticaret Sicil Gazetesi Sureti,
 6. K1 yetki belgesi için şahısların, vizeleri ve sigortaları yapılmış, en az 25 ton yük kapasitesi olan, şahsın adına kayıtlı, öz malı olan ticari aracın ruhsat fotokopisi,
 7. K1 yetki belgesi için tüzel kişiliklerin adına kayıtlı, vizeleri ve sigortaları yapılmış, öz malı olan en az 50 ton yük kapasiteli, en az 2 birim, ticari aracın ruhsat fotokopileri,
 8. K1* yetki belgesi için, kişinin adına kayıtlı en az 1 adet ticari taşıtın ruhsat fotokopisi,

İstenmektedir. Ayrıca;

 • Kişi veya tüzel kişiliklerin faal vergi mükellefi olma şartı vardır.
 • Tüzel kişilikler, KEP adresi sahibi olmalıdır.

Bu bilgilere ilave olarak, aşağıda verdiğimiz detaylara da mutlaka dikkat edin.

 • Yetki belgesi sahibi tüzel kişiliklerin, en az bir adet Orta Düzey Yönetici (ODY) veya Üst Düzey Yönetici (ÜDY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu özelliklere sahip kişi veya kişileri işe alması gerekir. Bu şart, yetki belgesi alındıktan 6 sonrasına kadar sağlanmalıdır. Aksi halde taşıt ekleme, yenileme gibi onaya gönderilmesi gereken işlemler yapılmaz ve idari yaptırımlara maruz kalınır.
 • Yurt içindeki eşya taşıma faaliyetinde, K1 Yetki Belgesi sahibi olanlar, sadece kendi adına kayıt ve tescil edilmiş ticari araçları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. K1 yetki belgesine kayıt edilecek araçların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde yani ruhsatlarında, ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi gerekmektedir.
 • K1 yetki belgesine ticari kamyon ve kamyonetler eklemek mümkündür; ama K1* yetki belgesine sadece azami yüklü ağırlığı 3.500 ’ü geçmeyen ve ruhsatında kamyonet olarak tescili yapılmış araçların kaydı yapılabilir.

K1 Belgesi Fiyatı

K1 belgesi için belirlenen tüm ücretler aşağıdaki tablolarda incelenebilir.

İlk Müracaat
 BELGE Ücreti Araç Eki +

(Bakanlık)

Araç Eki+

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti +
(Oda ve TOBB)
 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K110.000,00 TL300,00 TL18,00 TL60,00 TL10.378,00 TL
K1*2.500,00 TL300,00 TL18,00 TL60,00 TL  2.878,00 TL

 

 

 Araç İlave Ücreti (İkinci Müracaat) 
  Oda Payı  

(Oda veznesine)

Ulaştırma Bakanlığı payı

(Bankaya)

TOPLAM 
 İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için18,00 TL300,00 TL318,00 TL 
 Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için18,00 TL60,00 TL78,00 TL 
Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 gün  İÇİNDE belge yenilemeye gelenlerden ULAŞTIRMA Bakanlığı’nca alınacak ücret
 UBAK

Belge Bedelinin %5’i

TAŞIT KARTI ÜCRETİ

(Her Taşıt İçin)

ODA ve TOBB ÜCRETİ (1 Araç Dahil)
Genel TOPLAM
Yeni eklenecek her bir taşıt içinMevcut Kayıtlı her bir taşıt için
K1500,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    878,00 TL
 
K1*125,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    503,00 TL

 

 

Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 gün içinde, belge yenilemeye gelenlerden ULAŞTIRMA Bakanlığı’nca alınacak ücret
 UBAK

Belge Bedelinin %5’i

TAŞIT KARTI ÜCRETİ

(Her Taşıt İçin)

ODA ve TOBB ÜCRETİ (1 Araç Dahil)
Genel TOPLAM
Yeni eklenecek her bir taşıt içinMevcut Kayıtlı her bir taşıt için
K1500,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    878,00 TL
 
K1*125,00 TL300,00 TL(60,00 TL)60,00TL + 18,00TL (Araç Başı)    503,00 TL

 

YORUMLAR