• F Sınıfı Ehliyet Nedir? Hangi Araçları Kullanır?

F Sınıfı Ehliyet; “Lastik Tekerlekli Traktör”, belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

f-sinifi-ehliyet-surucu-belgesi

Başvuru şartları:

>> 17 yaşını bitirmiş, 18 yaşından gün almış olmak,
>> En az ilkokul mezunu olmak
>> Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,
>> Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
>> Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
>> Direkt F sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar; 20 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 12 saat İlkyardım Dersi, 10 saat Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Dersi, 10 saat Direksiyon Eğitimi Dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 5 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 10 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, B sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 6 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 20 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 10 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> Direkt F sınıfı sürücü belgesi alacaklar için, Teorik sınavda İlk Yardım Bilgisi dersinden 30, Trafik ve Çevre Bilgisi dersinden 40, Motor ve Araç Tekniği dersinden 30 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 130 dakikadır.

YORUMLAR

Popüler Yazılar
pdf indir çıkmış ehliyet soruları altın petek başvuru