• Ehliyet Sınavından Kaldım – Kalan Adayların Yapması Gerekenler

Ehliyet sınavından kaldım, ne yapmam gerekiyor? Bir daha sınava girme hakkım var mı? En fazla kaç defa ehliyet sınavına girebilirim? Ehliyet sınavına yeniden girmek için tekrar ücret ödemem gerekir mi? Sizin de aklınızı bu ve buna benzer sorular meşgul ediyorsa, ehliyet sınavlarına dair her türlü bilginin yer aldığı bu makalemizi özenle okumanızı tavsiye ederiz.

Ehliyet Sınavları

Teorik ve direksiyon olmak üzere iki farklı aşamada gerçekleşen ehliyet sınavları, sürücü adayının trafikte güvenli bir şekilde araç kullanabilme becerisini ölçmek amacı ile yapılmakta olan sınavlardır. Genellikle il merkezlerinde gerçekleştirilen ehliyet sınavları ihtiyaç duyulduğu takdirde ve sınava girecek aday sayısının 500 ün üzerinde olduğu durumlarda ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar için ehliyet sınavları yılda 5 defa farklı tarih ve zamanlarda gerçekleşmektedir. Her bir sürücü adayının 4 defa teorik ehliyet sınavı ve 4 defa da direksiyon sınavı olmak üzere toplamda 8 defa ehliyet sınavına girme hakkı vardır.

Teorik ( Yazılı ) Ehliyet Sınavından Başarısız Olan Adaylar

Teorik ehliyet sınavı, sürücü adaylarının trafik, ilk yardım ve araç tekniği bilgi ve becerilerini ölçmek amacı ile yapılan ücretli bir sınavdır. Toplamda 50 adet sorudan meydana gelen teorik sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve sınav süresi 60 dakikadır. 50 sorudan en az 35 tanesini doğru yanıtlayan sürücü adayları, 70 puan alarak sınavdan geçmeye hak kazanırlar.
Teorik sınava her sürücü adayının 4 defa girme hakkı vardır. Sınav zamanı geçerli bir mazereti olmayan kişiler sınava girmedikleri takdirde, bir hakkını kullanmış olarak kabul edilirler. Fakat kişi o gün sınava giremeyecek kadar hasta ise ve bunu doktor raporu ile ispatlarsa, girmediği sınav için hakkını yeniden kullanabilme yetkisine sahip olur.
Teorik sınavdan ilk seferde geçemeyen kişilerin ikinci sınav için yeniden ücret yatırmaları gerekir. Adaylar sınav ücretini yatırdıkları takdirde hakları bitene kadar teorik ehliyet sınavına girebilirler. Fakat yapılan 4 sınavda da başarısız olan adayların artık sınava girme hakkı biter ve bu durumda en baştan sürücü kursuna gitmeleri gerekir.

Direksiyon Sınavından Başarısız Olan Adaylar

Ehliyet sınavının teorik aşamasını başarı ile geçmiş olan kişilerin girmeye hak kazandığı ve ehliyet sınavının son aşaması olan direksiyon sınavı, 35 dakikalık bir süreyi kapsayan uygulamalı bir sınavdır. Sınavın ilk 5 dakikasında sürücü adayının araç tanıma bilgisini ölçmek amacı ile sorular sorulur. Aracın iç donanım ve motor kısmına dair bilgilerin ölçüldüğü bu sorulardan en az 5 tanesine doğru cevap veremeyen adayların sınavları başarısız olarak kabul
edilir. Daha sonraki aşamada kişinin araca binerken dikkat etmesi gereken özelliklerden ayna ve koltuğu ayarlama, direksiyon hakimiyeti, el freni kullanımına kadar her detayın doğru yapılıp yapılmadığı uzman kişiler tarafından incelenir. Direksiyon sınavında başarısız olan adaylar, 2 ders saati sınav harç ücretini ödedikleri takdirde ikinci bir kez daha sınava girebilirler. Direksiyon sınavında başarısız olan adayların da daha önce belirttiğimiz üzere 4 defa sınava girme hakları vardır. Yani ilk sınavdan başarısız olan sürücü adaylarının 3 defa daha sınava girme hakları bulunur. Eğer kişi 4 sınavdan da başarısız olursa, direksiyon eğitim ücretini ödediği takdirde tekrardan 4 defa daha sınava girmeye hak kazanacaktır. >> Ehliyet Direksiyon Sınavı ( Kalırsak Ne Olur – Ucret ) 

Sınavdan Kalan Adaylar Tekrar Ücret Öderler Mi?

Teorik ehliyet sınavı ya da direksiyon sınavından herhangi birinden başarısız olan adayların her bir sınava 3 defa daha girme hakkı olup, bu sınavlara toplamda 4 defa girebilirler. Adaylar yeniden girecekleri her sınav için tekrar bir ücret ödemesi yapmak zorundalar. Teorik ehliyet sınavları 100 TL bir ücret karşılığında yapılır. Bir sınavdan başarısız olan sürücü adayının tekrardan başka bir teorik ehliyet sınavına girmesi için 100 TL ödeme yapması gerekir.
Direksiyon sınavında başarısız olan adaylar ise 2 saatlik ders ücreti ödemesini yaptıkları takdirde ikinci bir sınava girebilirler. Direksiyon sınavı ücretleri 120 TL olup, 1. Defa başarısız olan adaylar ders ücretini ödedikleri takdirde 3 defa daha direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. >> Ehliyet Harç Ücretleri 2021

Mazeret Nedeniyle Ehliyet Sınavına Katılamayanlar

Sürücü adaylarının teorik ehliyet sınavı ya da direksiyon sınavlarına toplamda 4 defa girme hakları olduğunu daha önce belirtmiştik. Ehliyet sınavına girecek olan adayların herhangi bir sebepten ötürü sınava girmemeleri halinde 1. hakları kullanılmış sayılır. Ve bundan sonra ücretini ödedikleri takdirde 3 defa daha sınava girme hakları bulunur. Fakat geçerli bir mazeretleri olduğu zaman, toplamda var olan 4 sınav haklarını kullandıktan sonra sürücü adaylarına bir kez daha sınava girme hakkı verilir.

  • Sürücü adayının sınava giremeyecek kadar hasta olması,
  • Sürücü adayının 1. Dereceden yakının ağır hasta olması, ölmesi ya da yangın, deprem vb. doğal afetlerden ötürü mağdur olması,
  • Sürücü adayının ülkemizi uluslararası platformda herhangi bir spor ya da sanat dalında temsil edecek olması,

Gibi maddeler halinde belirtilen durumlardan ötürü ehliyet sınavına katılamayacak olan adaylar sürücü kursuna, mazeretlerine göre doktor raporu ya da resmi belge getirdikleri takdirde mazeretli sayılırlar. Bu durumda mazeretli sürücü adayları, 4 sınav haklarını tamamladıktan sonra 1 defa daha sınava girebilirler.

YORUMLAR