• Araç Değer Kaybı Davası Nedir? Nasıl Açılır? Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı Davası nedir? Hangi mahkemeye açılır? Araç Değer Kaybı Sigorta Şirketi tarafından karşılanır mı? Dilekçe örneği ve ekspertiz raporu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Trafik kazalarında kusuru bulunan sürücü, karşı tarafın araç değer kaybını karşılamakla yükümlüdür. Bu aşamada trafik sigortası devreye girmekte ve ekspertiz raporu alarak karşı tarafa dava açabilmektesiniz.

Yasa, kazada kusuru bulunmayan sürücünün araç değer kaybının, kazaya neden olan kişi tarafından karşılanması yönünde görüş bildirmiştir. Kusurlu sürücünün neden olduğu değer kaybı, sigorta şirketinin araçla ilgili yapacağı ekspertiz incelemesi sonucunda ortaya çıkartılan rapora göre belirlenir.

Trafik kazalarında zarar gören araçlar onarılsa bile, ikinci el piyasası düştüğü için değer kaybına uğrar. Her ne kadar zarar gören parçalar orjinaliyle değiştirilse de, oluşan hasar nedeniyle ekonomik değeri azalır

Araç değer kaybı sigorta şirketi tarafından karşılar mı?

Sigorta tekniği açısından kasko sigorta poliçeleri, araçlarda kaza geçirme ve onarım yüzünden ortaya çıkan değer kayıplarını genel olarak teminat altına almaz. Bu nedenle sigorta şirketinden tazminat istenmesi mümkün değildir.

Ancak bazı sigorta şirketleri kasko sigortası yapılırken ek teminat olarak değer kaybı güvencesi vermiş olabilir. Bu durumda sigorta şirketi bu kaybı karşılayacaktır.

Sigorta şirketinden ek teminat alınmamışsa o zaman araç sahibinin araç değer kayıplarının karşılanabilmesi için kazaya neden olan ve kusurlu bulunan karşı tarafa başvurması gerekiyor. Yani Kasko şirketleri araç değer kaybını karşılamadıkları için, araç değer kaybı davası karşı tarafa (kazaya sebebiyet veren kişiye) açılmaktadır.

Bunun için de değer kaybının tesbitine yönelik olarak araç değer kaybı davası açması gerekiyor. Bu davanın hukuki dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. maddesidir. Bu maddeye göre araca zarar veren kişi bir kusuru olmadığını isbat etmek zorundadır. Eğer ispat edemiyorsa araçta meydana gelen zarar kaybını ödemekle yükümlü olacaktır.

Araç değer kaybı davası hangi mahkemede açılır?

Araç değer kaybı davası yetkili mahkeme Yargıtay’dır. Araç değer kaybı davası, kaza olayının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde açılması gerekir. Ancak kazanın olduğu tarihten itibaren on yıl içinde araç değer kaybı davası açılmamışsa zaman aşımına uğrar. Ancak kazanın oluş şekline göre ceza kanunları daha uzun bir zaman aşımı öngörüyorsa bu durumda bu süreye uyulur. Araç değer kaybı davası Yargıtay kararı bu yönde olmuştur.

Mahkemelerin bu yönde karar verebilmesi için öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmeleri gerekiyor. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasındaki işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir.

O zaman değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için ilk koşul, karşı tarafın kazada kusurlu olması gerekiyor. İkinci koşul ise araçta onarım yapılan kısımların ve parçaların, kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekiyor.

Bu koşullar bulunuyorsa yapılacak ilk iş önce değer tesbiti yaptırmaktır. Mahkeme önce bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor verecektir. Arkasından da araçta bu duruma neden olan aleyhine tazminat davası açılacaktır.

Araç değer kaybı davası nasıl açılır?

Araç değer kaybı davası açılırken konusu ve talebi yazılmış araç değer kaybı davası dilekçesi yanı sıra aşağıdaki belgeler de ayrıca eklenmelidir.

… / … / … tarihli kaza tespit tutanağı
… / … / …tarihli ekspertsiz raporu
… / … / … tarihli servis raporu ve servis faturası
Sigorta poliçesi
Aracındaki hasara ait fotoğraflar
Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler

Araç değer kaybı davası dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

……….. MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Trafik Kazası Sonucu Araçta Oluşan Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:
HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı Kanun madde 122 ve ilgili mevzuat
HUKUKİ DELİLLER: Servis Tamirat Formu, Kaza Raporu, Aracın Ruhsat Fotokopisi ve Diğer Deliller
SONUÇ VE İSTEM

YORUMLAR