• Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir? Kaç Paradır 2021

Alkol, şoförlerin sürüş kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebilecek bir uyaran olduğu için trafikte alkollü bir şekilde araç kullanmak, trafik kuralları gereği yasaklanmış bir davranış olarak kayıtlara geçmiştir. Alkollü araç kullanan kişinin trafikte herhangi bir kazaya sebebiyet verme ihtimali, alkolsüz araç sürücüsüne göre çok daha yüksektir. Bu yüzden alkollü araç kullanma yasağını ihlal eden kişilere hem Kara yolları Trafik Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu
tarafından bir takım yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar kişinin alkol limitine göre farklı farklı seviyelerdedir. Yani alkollü araç kullananlara uygulanan cezalarda belli bir alkol limiti göz önünde bulundurulduktan sonra gerekli işlemler yapılır.

Alkollü Araç Kullanımında Promil Sınırı

Alkollü araç kullanan kişilere Türk Ceza Kanunu ‘nun 179. Maddesi gereğince “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ibaresi altında ceza uygulanmaktadır. Bu kanuna göre 100(1.00) promil ve üzeri alkol kullanan şoförler “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu” işlemiş olurlar. Ticari ya da özel araç sürücüleri bu sınırı geçtiği takdirde TCK ‘nın 179.Maddesi gereği kişilere kamu davası açılır. Ve kişiye 2 yıla varana kadar hapis cezası uygulanır. Tabi bunun öncesinde idari para cezası uygulanır ve sürücü belgesine de el konulur. Bu durumda ” Ehliyet El Koyma Durumları – El Koyulan Ehliyet İtiraz Etme ” başlıklı konumuzu inceleyebilir. Hangi durumlar da sürücü belgeniz alınır, öğrenebilirsiniz.

Kanında 50 (0.50) promil ve üzerinde alkol miktarı bulunan özel araç sürücülerinin araç sürmesi yasaktır. Ticari araç sürücülerinde ise bu miktar 20 (0.20) promil ve üzeridir. Bu iki durum söz konusu olduğunda kişilerin alkol miktarı 100 (0.100) promili geçmemişse, kişiye idari para cezası uygulanır ve bunun yanı sıra sürücü belgesi de elinden alınır.

Alkollü Araç Kullanımında Ceza Oranları

2018 yılında alkolden ehliyetinize el koyulduysa kaç para ödeyeceksiniz? Görüldüğü üzere uygulanan cezalarda alkol sınırı baz alınmaktadır. Bunun yanı sıra bir de kişilerin alkollü iken ceza alma sayısı da uygulanacak yaptırımın düzeyinde önemli bir etkendir. Şöyle ki; alkollü bir şekilde araç kullanan kişiye 2021 yılından yapılan düzenlemeye göre:

  • 1. Defada 6 ay süreyle ehliyetine el konulur ve 1.339 TL para cezası uygulanır. İndirim
    durumunda bu miktar 1.004,25 TL olur.
  • 2. Defada 2 yıl süre ile ehliyeti elinden alınır ve 1.679 TL, indirimli hali ile 1.259,25 TL para
    cezası uygulanır.
  • 3. Defa ve daha fazlasında ise ehliyetine 5 yıl boyunca el konulur ve 2.698 TL
    miktarında bir para cezası uygulanır.

Sürücü belgesi 2 yıl boyunca elinden alınan şoförler, sürücü davranışları geliştirme eğitimine katılırlar. 5 yıl boyunca ehliyetine el konulan sürücülere ise psiko- teknik testi uygulanır. Genel itibari ile değerlendirecek olursak alkollü araç kullanıcılarına son derece ağır cezalar uygulanmaktadır.

YORUMLAR