• Aile Hekimi Değiştirme Formu Nasıl Doldurulur?

Aile Hekimi Değiştirilebilir Mi? Aile Hekimi Değiştirme İçin Gerekli Evraklar nelerdir? Aile Hekimi Değiştirme Formu Nasıl Doldurulur? Örnek Aile Hekimi Değiştirme Formu ve Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi Nereye Verilir?

1 Ocak 2016 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğ’nde yapılan bir dizi değişiklik, önceki dönemlerde alınmış olan sağlık raporlarının da değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu süreçte birçok vatandaşımız gerek adres değişikliği ile, gerekse de mevcut aile hekiminden memnun olmadığı gerekçesiyle başka bir aile hekiminden hizmet almak istemektedir.

Aşağıda aile hekimi nasıl değiştirilir sorusuna yanıt olması açısından, sizler için gerekli prosedürleri alt alta sıraladık.

Yazının sonunda aile hekimi değiştirme formu ve örneği bulunmaktadır. Belgeyi bilgisayarınıza indirdikten sonra yazıcı vasıtasıyla gerekli düzenlemeleri yaparak başvurabilirsiniz.

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bulunduğunuz adresten farklı bir adrese taşınmışsanız ya da herhangi kişisel bir nedenle mevcut aile hekiminizden hizmet almak istemiyorsanız; yapmanız gereken işlem aslında oldukça basittir. Bulunduğunuz bölgeye en yakın Toplum Sağlığı Merkezi’ne giderek T.C. Kimlik Numarası ile başvuruda bulunmanız halinde, hizmet almak istediğiniz sağlık görevlisini seçebiliyorsunuz.

Şu an ne yazık ki E-Devlet üzerinden aile hekimi değiştirme işlemleri gerçekleşmediği için, başvurunuzu bizzat kendiniz yüz yüze yapmak durumundasınız. Önümüzdeki dönemde sanıyoruz ki bu durumla alakalı olarak gerekli düzenlemeler yapılarak, vatandaşların internet üzerinden de rahatlıkla bu tip hizmetlere erişimi daha da kolaylaştırılacaktır.

AİLE HEKİMİNDEN HANGİ HALLERDE FAYDALANILIR?

1)Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak,

3) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,

4)Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmek,

5) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,

6) Periyodik sağlık muayenesi yapmak,

7)Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak  ya da bu hizmetleri vermek,

8)Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.

9)Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

10)Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

11) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,

12)Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,

13)Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak

14)İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemektir.

Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/01/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29/12/2015 tarihinde yayımlanmış olup sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayeneleri, ilgili mevzuatta yer alan usuller çerçevesinde yürütülecek olup sürücü olur raporlarına ilişkin olarak ekte yer alan usullere riayet edilecektir. Konunun aile hekimlerine ve diğer ilgili sağlık personellerine duyurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili dosyaları indirmek için lütfen tıklayınız.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME FORMU ÖRNEĞİ

Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi Nereye Verilir?

Aile Hekiminizi çeşitli sebeplerden ötürü değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için fakat sizden istenilen belirli bir süre vardır. Bunun yapılış sebebi ise doktor ve ya hekimlerin kasti olarak kötülüğünü vb. durumlarını istenebilmekte. Bunun önüne geçilmek için yapılmış uygulamadır. Peki 3 ay geçti ve hala memnun değilseniz, Aile Hekiminizi değiştirmek için herhangi bir sağlık merkezine gidip istediğiniz dilekçe tipini söylüyorsunuz. Sizlere 3 adet nüsha verilmekte. Bunlardan birincisi toplum sağlık merkezine gönderilmeli, diğer ikincisi ise almış olduğunuz sağlık merkezine  yani hekime verilir, diğer kalan 3.sü ise sizde kalır. Daha sonra yapmış olduğunuz dilekçe başvurusunun sonucu beklemektesiniz. Genellikle ayın 4. haftasına denk gelen başvuru sonuçları neticesinde sizler de Aile Hekiminizi değiştirebilirsiniz.

YORUMLAR