• MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Kılavuzu

MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Kılavuzu

İnsan yaratılış itibarı ile eşref-i mahlûkat olup, dünyada var edilenler onun emrine verilmiştir. O, de-
ğerli olduğu için hayatı da değerlidir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından hareket ederek onun
varlığını koruma gayretleri en kutsal görevlerden biridir.
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz 29 Mayıs 2013 tarihinde başlatmış olduğu yeni mevzuat düzen￾lemeleri ile sürücü kurslarındaki eğitim süreçlerine, eğitimden sonra yapılan uygulama sınavlarına yeni
değerlendirme kriterleri getirerek trafik kültürünü oluşturmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda Karayolları
Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik ve alanda gözlemlenen ihtiyaçlar da dikkate alınarak yeni düzenle￾meler yapılmıştır.
Ayrıca, sürücü eğitimlerini ve sınav süreçlerini geliştirmek üzere yapılan Avrupa Birliği destekli proje
ile sürücü kurslarının ve kurslarda verilecek eğitimlerin standartları yükseltilmektedir. Mevcut uygulanan
standartlarla Avrupa Birliği müktesebatına uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda sınav yapıcıla￾rının uygulama sınavlarını daha hassas ve sağlıklı yapabilmeleri için değerlendirme kriterlerinin tek tek
açıklandığı bir kılavuz hazırlanmıştır.
Bu kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen Genel Müdürlüğümüz personeline, sınavın uygulanmasın￾da gerekli özveri ve hassasiyeti gösteren il/ilçe yönetici, personel ve sınav yapıcılarına sonsuz teşekkürleri￾mi sunarım.
Kemal ŞAMLIOĞLU
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü


……VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği,

b) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi,

c) 27.05.2016 tarihli ve 32501511-410.02-E.5886200 sayılı Makam Oluru.

Bilindiği üzere direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Yönerge hükümlerine göre yapılmaktadır. Sınavların daha sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alan personel olmak üzere sınavda görev alacaklara, hatta sürücü kurslarında eğitim personeli olarak çalışanlar ile kursiyerlerin başvurabileceği ve uygulamalarda dikkate alabilecekleri hususlar ile ilgili olarak ilgi (c) Makam Oluru ile uygulamaya konulan ve ekte sunulan “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Kılavuzu” hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanmıştır.

Kılavuzun internet sayfasından çıktısı alınarak ilgililere ulaştırılmasını, sınavlardan önce yapılacak toplantılarda kaynak olarak kullanılmasını ve kılavuzda açıklanan hususların titizlikle yerine getirilmesini, kılavuzdaki güzergâh ve sınavlarla ilgili resimlere göre sınav yerinin hazırlanmasını rica ederim.

Kemal ŞAMLIOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Kılavuzu indirmek için tıklayınız

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne aittir

YORUMLAR

astsubay maaşları çıkmış ehliyet soruları çarkıfelek başvuru