• Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu Ücreti Meclis Gündeminde

Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu Ücreti Meclis gündemine taşındı. CHP Milletvekili Mazlum Nurlu, vatandaştan sağlık raporu ücreti alınmamasını istedi.

CHP Manisa Milletvekili Mazlum NURLU, ehliyet yenileyeceklerden talep edilen sağlık raporu ücretinin sağlıkçılar ve vatandaşları karşı karşıya getirdiği gerekçesiyle alınmaması konusunda, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun yanıtlaması için bir gensoru önergesi verdi.

Nurlu, bir süredir kamuoyunda tartışılan ehliyet yenileme sağlık raporu ücreti konusunda yaşanan sorunları gündeme getirdi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında, 1 Ocak 2016 itibariyle 23 milyon sürücü ehliyeti yenilenecek. Yenilenecek olan sürücü belgeleri için vatandaşların sağlık raporu belgesi alması zorunlu. Bu sağlık raporları aile hekimlerinden alındığında ücretsiz olmakla birlikte, birçok aile hekimi vatandaşları hastanelere sevketmekte. Böyle olunca da kişinin sosyal güvencesine bakılmaksızın, 300 TL’ye varan rakamlarda rapor bedeli istenmekte.

Aile hekimleri de konunun mağdur taraflarından biri. Vatandaşların birçoğu saplık raporunu ciddiye almasa da, başvuran kişilerin görme, işitme, akıl sağlığı ve uyuşturucu madde kullanımı gibi konularda teşhis gerektiren sağlık sorunları, aile hekimlerinin tek bir raporuyla çözülemeyecek kadar ciddi. Bu kişilerin yarın çok ciddi can ve mal kaybına yol açacak şekilde trafikte araç kullanmaya başlaması çok daha büyük bir soeunu da beraberinde getirmekle birlikte, aile hekimlerini de ciddi bir töhmet altında bırakmakta.

CHP Milletvekili Mazlum Nurlu bu noktada, vatandaşların her türlü sağlık kurumundan raporlarını ücretsiz olarak almasını sağlamak gerektiği görüşünde.

İşte CHP Milletvekili Mazlum Nurlu tarafından TBMM’de Bakan Müzezzinoğlu’nun Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu Ücreti hakkında verdiği soru önergesi metni :

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla

Mazlum NURLU
Manisa Milletvekili

Bakanlık olarak yaptığınız açıklamada; sürücü adayının, sağlık raporu almak için aile hekimlerine ve Bakanlıkça ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarındaki pratisyen hekimlere başvurması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenir. Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan bu işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Aile hekiminin muayenesi sonucu kişide uzmanlık gerektirecek bir sağlık probleminin tespit edilmesi durumunda, kişi söz konusu uzmanlık dallarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Bu aşamada sağlık kuruluşunun basamağına göre aşağıdaki ücret tarifesi uygulanır denilerek
Tek Hekim Sağlık Raporu: (5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul)
Devlet hastaneleri 50 TL
Üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri 75 TL
Sağlık Kurulu Raporu
Devlet hastaneleri, 200 TL
Üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde 300 TL alınacağı belirtilmektedir.

Aile Hekimleri ise, ehliyet almak için istenen sağlık taramasının ciddi bir iş olduğunu ve bunun, gerekli donanımların ve uzmanların olduğu bir merkezde yapılması gerektiğini belirterek, sürücü belgesi için gerekli sağlık raporlarının kamuoyunda sadece “ücretlendirme” boyutuyla gündeme gelmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir.

Ayrıca, sürücülerin kapsamlı bir şekilde, güncel tıp ilminin ve teknolojisinin sağladığı imkanlardan azami istifade edilerek sağlık kontrolünden geçme haklarının olduğuna inandıklarını ifade ederek, teşhis için gerekli altyapıları bulunmadığından ehliyet almak için en önemli muayeneler olan görme, işitme, akıl sağlığı ve uyuşturucu madde kullanımı gibi konularda teşhis yapma ve karar verme yetkilerinin bulunmadığı için sürücü adaylarını hastanelere sevk ettiklerini ancak alınacak raporların ücretli olmasından ve rapor almanın günler süren güçlüğünden dolayı vatandaşla karşı karşıya geldiklerini belirtmektedirler.

Bu uygulama doğru kabul edilmekle birlikte, ehliyet yenilemenin bütün sorumluluğu ile beraber angaryasının da aile hekimlerine yüklendiği, vatandaş beklentiye sokularak sağlık raporunun sadece imza atmak olarak görüldüğü ifade edilmektedir.

Sorumluluk almak istemeyen aile hekimlerinin başvuran herkesi hastanelere sevk ettikleri de tarafımıza iletilen şikayetler arasındadır.

Bunlara göre;
1- Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında sürücü ehliyetini yenileyecek olan vatandaşlarımızdan sağlık raporu ücreti alınmaması konusunda bir karar alacak mısınız?

2- Aile hekimlerinin sevk ettiği ehliyet sahiplerinin alacağı sağlık kurulu raporlarından ücret alınmaması konusunda çalışmanız olacak mıdır?

3- Ehliyetlerini yenileyecek olan vatandaşların sağlık raporlarını ücretsiz olarak almaları için hastanelerde sadece ehliyet yenileyeceklere özel ilgili branş hekimlerinden oluşan ayrı bir sağlık kurulu oluşturulacak mıdır?

4- Aile hekimlerinin dile getirdiği şikayetlerin giderilmesi amacıyla “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılacak mıdır?

Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu Ücreti hakkında fikir ve görüşlerinizi, aşağıdaki yorum bölümü aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz.

YORUMLAR

astsubay maaşları çıkmış ehliyet soruları çarkıfelek başvuru